Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Wprowadzenie do medytacji 08.05.2020 r. J 10, 11-16

Ewangelia wg św. Jana 10, 11-16

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie pasterza obserwującego swoje stado w piękny, słoneczny dzień. Zobacz jak z czułością przygląda się po kolei każdej owcy i cieszy się jej istnieniem.

Prośba:

Poproś Pana, by dał Ci odczuć, jak bardzo Mu na Tobie zależy.

Punkty do medytacji:

1. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.

Wróć pamięcią do wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Spróbuj być przy Jezusie kiedy ustanawia Eucharystię, kiedy modli się w Ogrójcu, kiedy jest aresztowany. Wreszcie towarzysz Mu w Jego męce, drodze krzyżowej i śmierci. Postaraj się trwać przy Nim najwierniej jak potrafisz. Jakie myśli i emocje powstają w Tobie, kiedy jesteś tak blisko dobrego Pasterza oddającego życie za swoje owce?

2. i znam owce moje, a moje Mnie znają…

Czasami myślimy o sobie, że jesteśmy mało istotni, że nikomu nie zależy na naszej obecności, na naszym życiu. Takie myślenie nie pochodzi od Boga. Wsłuchaj się w to, co mówi dziś do Ciebie Chrystus. On Ciebie zna. On widzi Twoje piękno, zachwyca się Tobą i bardzo pragnie również dawać się poznawać Tobie. Porozmawiaj z Nim o Waszej znajomości. Powiedz, jak Ty się czujesz w tej relacji. Może czegoś Ci w niej brakuje? Nie bój się szczerości. On wszystko rozumie, bo naprawdę doskonale Cię zna. Pozwól Mu odpowiedzieć.

3. i będą słuchać głosu mego, nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Warto sobie przypominać, że ukochanymi dziećmi Bożymi są nie tylko te osoby, które podziwiamy, z którymi się zgadzamy, ale również ludzie, za którymi nie przepadamy. Ktoś, kto irytuje nas swoim zachowaniem, swoimi poglądami jest Bożym ulubieńcem. Nawet politycy! Bóg kocha nas w naszej różnorodności i ma sposób, by nas mimo wszelkich różnic jednoczyć. Pomyśl, co przeszkadza Ci kochać innych ludzi i poproś Pana, by pokazywał Ci jak te przeszkody znosić.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword