Wprowadzenie do medytacji 08.09.2023 r. Mt 1,1-16.18-23

Wprowadzenie do medytacji 08.09.2023 r. Mt 1,1-16.18-23

Wprowadzenie do medytacji 08.09.2023 r. Mt 1,1-16.18-23

Ewangelia wg św. Mateusza 1,1-16.18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona (…) 

Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy: „Bóg z nami”.

Obraz do modlitwy:  Stań w wyobraźni przed Maryją trzymającą w ramionach Jezusa.

Prośba: O łaskę dostrzegania Pana obecnego w naszym życiu. 

Punkty do medytacji:

1. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Nie musimy doszukiwać się w tym rodowodzie dokładnego, kronikarskiego zapisu kolejnych pokoleń. Jego zadanie to pokazanie, że Jezus wszedł w historię człowieka w konkretnym miejscu i czasie. Nie wiemy, dlaczego akurat wtedy. Nie był to jakiś wyjątkowy czas. My też żyjemy w różnych historycznych uwarunkowaniach. Może jesteś nimi zmęczony, może zaniepokojony. Proś Maryję, tę, poprzez którą Jezus wszedł w historię, aby za Jej pośrednictwem Jezus był doświadczalnie obecny i teraz, w naszym trudnym czasie.   

2. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Opis narodzenia Jezusa… Każdy z nas ma swoją historię, jak Jezus stawał się obecny w jego życiu. Ty też. Początkiem był chrzest. A potem? Przejdź etapy swojego życia zatrzymując się w tych momentach, w których Jezus przychodził w sposób szczególny. Przypomnij je sobie dokładnie. Jak to było? Co czułeś? Pierwsza Komunia? Szczególnie ważna spowiedź? Rekolekcje, które były znaczącym spotkaniem z Nim? Może powrót do Niego po latach? Zatrzymaj się i podziękuj za te chwile.

Zakończenie: 

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword