Wprowadzenie do medytacji 09.09.2022 r. Łk 6, 39-42

Wprowadzenie do medytacji 09.09.2022 r. Łk 6, 39-42

Wprowadzenie do medytacji 09.09.2022 r. Łk 6, 39-42

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 39-42

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie siebie podążającego wąską i stromą ścieżką. Droga jest trudna, ale przed tobą idzie doświadczony przewodnik, który pokazuje ci gdzie i jak stawiać kolejne kroki.

Prośba:

W tej modlitwie możesz prosić o łaskę zaufania Bogu w kroczeniu drogami życia.

Punkty do medytacji:

1. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Błędy i porażki są nieuniknionym elementem życia. Tracąc z oczu Boga zdarza nam się zabrnąć w ślepą uliczkę lub podążyć niewłaściwym szlakiem. Możesz teraz porozmawiać z Bogiem o takich momentach w twoim życiu, gdy pobłądziłeś, pokazać mu rany, których nabawiłeś się po drodze lub opowiedzieć o lekcjach, które wyciągasz na przyszłość

2. Uczeń nie przewyższa nauczyciela.

Przewodnikiem, Mistrzem i Przyjacielem na szlakach naszego życia jest Bóg, który   w Jezusie Chrystusie stał się jeszcze bliższy. Zawsze, gdy stajemy na rozstaju dróg, ustajemy w pielgrzymowaniu lub dopada nas poczucie zagubienia, możemy zwrócić się o pomoc do naszego Zbawiciela. Nie musimy polegać tylko na sobie i własnych siłach. Porozmawiaj z Bogiem o twojej otwartości i zaufaniu na Jego prowadzenie. Co w tym kontekście jest dla ciebie przeszkodą? Co pomaga ci zawierzyć Opatrzności?

3. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?

To zdanie z Ewangelii może przywodzić na myśl pragnienie, by patrzeć na bliźniego    z miłością ‒ tak jak patrzył Jezus. Opowiedz Bogu o belkach, które tkwią gdzieś w tobie, a które utrudniają szczerą miłość bliźniego i wdzięczność za dary, którymi Pan obdarza cię w codzienności.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword