Wprowadzenie do medytacji 10.03.2023 r. Mt 21,33-43.45-46

Wprowadzenie do medytacji 10.03.2023 r. Mt 21,33-43.45-46

Wprowadzenie do medytacji 10.03.2023 r. Mt 21,33-43.45-46

Ewangelia wg św. Mateusza 21,33-43.45-46

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że jesteś w pięknej winnicy. Możesz spacerować wśród krzewów z dorodnymi kiściami winogron i cieszyć się tym miejscem.

Prośba:

Poproś o łaskę czerpania z Bożych darów, by sprostać wyzwaniom codzienności.

Punkty do medytacji:

1. W Piśmie Świętym obraz winnicy ma różnorodne znaczenie. W dzisiejszym fragmencie symbolizuje ona wielorakie dary, jakie Bóg dał swojemu ludowi. Jest to dar przymierza, Bożej obecności, dar wiary… i zapewne szereg innych, które Bóg chce udzielić swoim wybranym. Co może być Twoją winnicą? Za jakie dary chcesz Mu dziś podziękować? Z których najwięcej czerpiesz? 

2. Winnicę dał Bóg swojemu ludowi niejako w dzierżawę. Niestety, dzierżawcy znieważali lub zabijali kolejnych wysłańców właściciela – czyli proroków. Wreszcie zabili też syna właściciela winnicy. Pan Jezus mówił to o sobie i o swojej przyszłej śmierci. Dotyczy to jednak również nas wszystkich i czasów, w których żyjemy. Nieustannie jesteśmy obdarzani przez Boga i często, jak dzierżawcy, nie oddajemy tego, co Mu się należy: nie spełniamy Jego przykazań.
W jakich aspektach codzienności dostrzegasz u siebie postawę nierzetelnego dzierżawcy? Jakie zmiany może Bóg Ci sugerować? 

3. Grzech odrzucenia Syna Bożego i Jego ukrzyżowanie nie są jedynie pieśnią przeszłości, ale dokonują się także w naszym pokoleniu. Wielki Post może okazać się czasem, w którym warto podjąć refleksję nad tajemnicą krzyżowania Syna Bożego i wystawienia Go na pośmiewisko – także współcześnie.
Teraz możesz porozmawiać z Panem o tych momentach, gdy byłeś świadkiem Jego odrzucenia. Jakie myśli i emocje rodzą się w Tobie podczas tej rozmowy? Do jakiej postawy w tym kontekście zaprasza Cię Bóg?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword