Wprowadzenie do medytacji 10.09.2021 r. Łk 6, 39-42

Wprowadzenie do medytacji 10.09.2021 r. Łk 6, 39-42

Wprowadzenie do medytacji 10.09.2021 r. Łk 6, 39-42

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 39-42

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata».

Obraz do modlitwy:

Czytając tekst Ewangelii wyobraź sobie, że jesteś w gronie osób, które słuchają Jezusa. Spróbuj usłyszeć Jego głos, zobaczyć twarz i poczuć atmosferę momentu opowiadania tej przypowieści.

Prośba:

Proś dziś o serce spragnione głębokiej formacji i mądrości we wzrastaniu w wierze.

Punkty do medytacji:

1. Uczeń nie przewyższa nauczyciela.

Formacja duchowa, odpowiadanie na Boże zaproszenie do spotkania, rozwój intelektualny składają się na proces głębokiego nawrócenia, który jest przygodą trwającą całe życie. W tym czasie doświadczamy wzlotów i upadków, momentów pocieszeń i strapień, doświadczenia bliskości z Bogiem i chwil zwątpień. W tej drodze dopadają nas pokusy związane z pośpiechem, niecierpliwością, pragnieniem ucieczki w proste odpowiedzi lub rozwiązania. Jak ten proces zachodzi w twoim przypadku? Co cię wzmacnia, a co jest twoim zmaganiem? O czym w tym kontekście chcesz opowiedzieć Bogu?

2. Złożoność: Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Na nasz wzrost w wierze składa się wiele elementów – relacja z Bogiem, miłość bliźniego, dbanie o wspólnotę Kościoła, wzrost intelektualny… Teraz możesz porozmawiać z Bogiem o tych obszarach, w których twoje zaangażowanie jest największe, z których najwięcej też czerpiesz. Możesz też rozważyć, gdzie odczuwasz jakieś braki, w jakim obszarze pragniesz dążyć do czegoś więcej?

3. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.

Proces głębokiej formacji pozwala nam w pokorze dostrzec nasze niedoskonałości, podjąć pracę nad sobą, a przez to z wyrozumiałością i mądrą miłością budować relacje z bliźnimi. Jakie zmiany zachodzą w tobie na skutek twojej formacji i otwierania się na Boże działanie? Za co odczuwasz największą wdzięczność? Jeśli w tym obszarze masz jakieś inne doświadczenia, możesz teraz powiedzieć o tym Bogu.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword