Wprowadzenie do medytacji 10.11.2023 r. Łk 16, 1-8

Wprowadzenie do medytacji 10.11.2023 r. Łk 16, 1-8

Wprowadzenie do medytacji 10.11.2023 r. Łk 16, 1-8

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”.  Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła».

Obraz do modlitwy: 

Wyobraź sobie, że Jezus przyszedł z wizytą do Ciebie, do Twojego domu.

Prośba: 

Poproś o łaskę prawdziwego spotkania z Jezusem i zobaczenia siebie Jego oczami.

Punkty do medytacji:

1.  Zdaj sprawę z twego zarządu… Każdy z nas zarządza „dobrami Pana”. To od Boga otrzymaliśmy nasze ciało, inteligencję, umiejętności. To, jak nimi zarządzamy, czy wykorzystujemy je dla dobra swojego i innych ludzi – to już nasza wola i decyzja. Zdamy z tego sprawę przed Panem. Gdyby dziś przyszło Ci „zdać sprawę ze swego zarządu”, podsumować swoje życie, jaki byłby bilans? W jakich sferach swojego życia zdarza Ci się „trwonić Jego majątek”?

2. Wiem, co uczynię… W obliczu sytuacji kryzysowej rządca z przypowieści nie rozpacza, lecz stara się znaleźć jak najlepsze dla siebie rozwiązanie. Ma świadomość swoich możliwości, także oczekiwań i ambicji – więc podejmuje działania pozwalające na wyjście z tego „dołka”. Jak Ty zachowujesz się, gdy coś wali Ci się w życiu?  Gdzie i jak szukasz możliwości rozwiązania trudnej sytuacji? Co daje Ci do tego siłę?

3. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Żeby zrozumieć zachowanie rządcy warto wiedzieć, że w czasach Jezusa zarobkiem rządcy było to, co dziś nazywamy prowizją. Kiedy więc obniżył dłużnikom wysokość długu, zrezygnował ze swojej prowizji, nie umniejszając rzeczywistego długu wobec właściciela. Zyskał jednak wdzięczność dłużników. Pan pochwalił jego zaradność i roztropność (nie jego wcześniejszą nieuczciwość, przez którą stracił swój urząd). Wiele trudu i wysiłku zapewne wkładasz codziennie w dbanie o sprawy życia doczesnego. Nieraz wymaga to wykazania się roztropnością i wytrwałością. Jaka jest Twoja determinacja w zabieganiu o sprawy swojej duszy, o relację z Panem Bogiem?

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword