Wprowadzenie do medytacji 10.12.2021 r. Mt 11, 16-19

Wprowadzenie do medytacji 10.12.2021 r. Mt 11, 16-19

Wprowadzenie do medytacji 10.12.2021 r. Mt 11, 16-19

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 16-19

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Obraz do modlitwy:

Czytając tekst Ewangelii wyobraź sobie, że jesteś w gronie osób, które słuchają Jezusa. Usłysz Jego głos, zobacz twarz i spróbuj poczuć atmosferę tego spotkania.

Prośba:

Proś dziś o serce otwarte na Boże spojrzenie, które ogarnia Twoje życie i otaczającą Cię rzeczywistość.

Punkty do medytacji:

1. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście.sami poznajecie, że już blisko jest lato.

Zabieganie, konsumpcjonizm, troski o dziś, niepokoje o przyszłość… wiele spraw zajmuje nasze serca. W zamieszaniu dnia codziennego trudno o autentyczne przeżywanie życia, które trwa – tu i teraz. Właśnie w tym ,,tu i teraz’’ przychodzi do nas nasz Pan – mówi do nas, zaprasza do wejścia w dialog, do czerpania z Jego bliskości i miłości. Co teraz aktualnie zaprząta Twoje serce? Co utrudnia Ci bycie tu i teraz, a przez to również głębokie spotkanie z Panem i z samym sobą?

2. Przyszedł bowiem Jan… Przyszedł Syn Człowieczy…

Zakorzenienie w rzeczywistości oraz dbanie o relację z Panem może pomóc w otwarciu na Jego Słowo i Jego spojrzenie na nasze życie. Bywa bowiem tak, że gonimy za czymś i bardzo tego pragniemy, bo wydaje nam się, że jest to dla nas dobre. Ktoś z zewnątrz mógłby jednak stwierdzić, że dążymy do czegoś, co przyniesie nam szkodę. Taka koncentracja tylko na sobie i zamknięcie na Boże poruszenia mogą też utrudnić dostrzeżenie tego, co otrzymujemy od Boga, za co możemy Mu być wdzięczni. Porozmawiaj teraz z Bogiem o tym, do czego On Cię zaprasza poprzez codzienne poruszenia i dary. Możesz razem z Nim przyjrzeć się temu, na jakie trudności napotykasz, gdy próbujesz Mu zaufać i podążyć za Jego zaproszeniem.

3. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Ten świat przeminie i dlatego według Jezusa nie świata mamy się trzymać, ale Jego słów, obietnicy odkupienia. Za kilka dni zaczyna się Adwent, czas przygotowań do świętowania narodzin Jezusa. Można Czasem podążenie na Bożym wezwaniem może wydawać się nierozsądne lub wymagać podjęcia ryzyka. Człowiek przestaje bowiem polegać już tylko na sobie, ale otwiera się na zaufanie Bogu, na Jego o wiele bardziej głębsze spojrzenie. Dopiero z czasem przekonujemy się, że w tym, co początkowo wydawało się niepopularne, nawet naiwne, była Boża mądrość. Do czego dziś zaprasza Cię Pan w tym momencie życia, w którym jesteś? W jakich obszarach Twojego życia pragnie On Twojego większego zaufania i otwartości?

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword