Wprowadzenie do medytacji 11.06.2021 r. J 19, 31-37

Wprowadzenie do medytacji 11.06.2021 r. J 19, 31-37

Wprowadzenie do medytacji 11.06.2021 r. J 19, 31-37

Ewangelia wg św. Jana 19, 31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat –
ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo:
Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Obraz do modlitwy:

Do dzisiejszej medytacji wybierz jeden z trzech zaproponowanych obrazów – najbardziej Ci bliski. Patrz na Jezusa
– na krzyżu, obserwując opisaną we fragmencie Ewangelii scenę;
– w obrazie Jezusa Miłosiernego namalowanego wg siostry Faustyny;
– w obrazie Najświętszego Serca Jezusowego.

Prośba:

Poproś o łaskę umocnienia wiary w ogrom miłości i miłosierdzia Pana Jezusa.

Punkty do medytacji:

1. Serce Jezusa

Św. Jan Ewangelista mówi o przebitym boku Jezusa. Tradycja dodaje, że celem,
do którego miała dosięgnąć włócznia setnika, było serce. Serce Jezusa przebite włócznią stało się Sercem otwartym dla nas wszystkich. Sam Pan Jezus podczas objawień, których doświadczyła św. Maria Małgorzata Alacoque, mówił o ogromie miłości i miłosierdzia, którymi płonie Jego Boskie Serce, i których pragnie udzielać ludziom. Kult Najświętszego Serca Jezusowego sięga średniowiecza, a od 1765 r. papież Klemens XIII oficjalnie zatwierdził nabożeństwo i święto ku czci Serca Pana Jezusa, które dziś właśnie obchodzimy. W litanii do NSJ mówimy: Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości; – cierpliwe i wielkiego miłosierdzia; – hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają… Jaka jest Twoja relacja do Serca Jezusowego? Co czujesz patrząc na obraz z początku medytacji?

2. Krew…

Krew wypływająca z przebitego boku Jezusa jest symbolem Jego ofiary za ludzi i jednocześnie symbolem sakramentu Eucharystii. Jezus powiedział: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,56). W jednej z 12 obietnic przekazanych s. Małgorzacie Jezus mówi: Obiecuję (…) wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia. Jakie jest Twoje podejście do Komunii św. – starasz się ją przyjmować jak najczęściej widząc w niej źródło życia i umocnienia w chwilach trudności, czy też traktujesz jak „nagrodę” za dobre sprawowanie i przyjmujesz jedynie tuż po spowiedzi? A może bez głębszego zastanowienia traktujesz jak element mszy św., który praktykujesz bo inni tak robią…

3. Woda…

Woda jest symbolem Chrztu św., narodzenia się do życia z Bogiem. Jezus mówił o sobie, że jest źródłem wody żywej (por. J 7,37n), wody dającej życie wieczne. Dwa promienie symbolizujące Krew i Wodę wypływające z przebitego Serca Jezusa z obrazu namalowanego wg wskazań s. Faustyny po raz kolejny zwracają uwagę na ogrom łask, których Jezus chce udzielać tym, którzy się do Niego ufnie uciekają. Jak często zwracasz się do Jezusa z ufnością w Jego pomoc, miłość i miłosierdzie?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword