Wprowadzenie do medytacji 11.12.2020 r. Mt 11, 16-19

Wprowadzenie do medytacji 11.12.2020 r. Mt 11, 16-19

Wprowadzenie do medytacji 11.12.2020 r. Mt 11, 16-19

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 16-19

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie gromadkę dzieci we wspólnej zabawie. Słychać okrzyki uciechy ze współpracy, pomagania sobie, nie ma żadnych kłótni, tylko radość z bycia razem.

Prośba:

Poproś dziś Ducha Świętego o dar mądrości.

Punkty do medytacji:

1. „Jak dzieci…!” – zdarza się nam czasem usłyszeć, a może i powiedzieć, gdy widzimy grupę – rodzinę, sąsiadów, pracowników, polityków – niepotrafiącą dojść do zgody w jakiejś sprawie. W sprawie, która dotyczy wszystkich zainteresowanych i może być nawet błaha. Każdy ma jednak swoją wizję rozwiązania i uważa ją za najlepszą. Każdy ma swoją „mądrość”, więc w rezultacie nic się nie załatwia. Byłeś kiedyś świadkiem albo uczestnikiem takiej sytuacji? Jak byś ją teraz skomentował? Czego tam mogło brakować?

2. Czasem tak trudno jest być razem! Wynikać to może z nieumiejętności słuchania drugiego człowieka. S. R. Covey w książce „7 nawyków skutecznego działania” przytacza staroindiańską metodę „gadającego kija”. Podczas narady ten, kto przedstawia swoje stanowisko, trzyma specjalny kij. Jeśli ktoś ma inne zdanie, to najpierw musi streścić swoimi słowami to, co powiedział jego przedmówca. Gdy ten potwierdzi, że został dobrze zrozumiany, przekazuje kij swojemu oponentowi, który dopiero teraz może wyrazić swoje zdanie. Pomyśl o kimś ze swojego otoczenia, z kim nie zgadzasz się w jakiejś kwestii, może nawet zdecydowanie się nie lubicie. Wyobraź sobie rozmowę z tą osobą, wsłuchanie się w jej poglądy, przekonania. Spróbuj dowiedzieć się o powody, dla których myśli tak, a nie inaczej. Po prostu postaraj się ją zrozumieć. Jeśli Ci trudno, to pomyśl, jak z tą osobą mógłby porozmawiać Jezus.

3. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jakby żalił się, że On i Jan Chrzciciel zostali odrzuceni przez wielu. Ludzie zamiast usłyszeć i zrozumieć to, co głosili, zwracali uwagę na ich wygląd, na zachowanie. Podobnie nasze opinie, oceny typu „jak powinno być”, „ja wiem lepiej” mogą zamykać drogę do poznania prawdy. Pomódl się teraz o nieustanne odkrywanie w sobie prawdziwego dziecka mądrości, podobnego do tego z proponowanego wyżej obrazu do modlitwy, o ufność Temu, który jako Dziecko przyszedł do betlejemskiej groty.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword