Wprowadzenie do medytacji 12.11.2021 r. Łk 17, 26-37

Wprowadzenie do medytacji 12.11.2021 r. Łk 17, 26-37

Wprowadzenie do medytacji 12.11.2021 r. Łk 17, 26-37

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie siebie w swoim zwykłym dniu: jesz jeden ze swoich typowych posiłków, wykonujesz swoje codzienne obowiązki i w takiej Twojej normalności pojawia się przy Tobie Pan Jezus.

Prośba:

Poproś Pana Jezusa o łaskę pragnienia oddania Mu swojego życia.

Punkty do medytacji:

1. Dni Syna Człowieczego

Powoli i spokojnie przeczytaj cały fragment dzisiejszej Ewangelii zwracając uwagę na emocje, które ona w Tobie wywołuje. Nie oceniaj ich, tylko je sobie uświadamiaj. Cokolwiek czujesz, jest dobre, ponieważ niesie informację o Twoim aktualnym stanie. Właśnie w takim kluczu przyglądaj się swoim poruszeniom i szukaj odpowiedzi na pytania: „Dlaczego czuję właśnie to, co czuję?”, „Co mi to mówi o moim życiu w tej chwili i o mojej relacji z Panem Bogiem?”

2. jedli i pili (…) nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.

Pan Jezus oswaja swoich uczniów z myślą, że nasze ziemskie życie jest przemijające. Zbytnio skupiając się na codziennych obowiązkach i rutynach możemy przegapić najważniejsze dla nas wydarzenie – objawienie Chrystusa. Poproś Pana, by poruszył Twoje serce i uczynił je gotowym na przyjęcie zbawienia.

3. niech (…) nie wraca do siebie.

W swojej wyobraźni przeprowadź „próbny alarm” nadejścia dni Syna Człowieczego. Zobacz siebie w rzeczywistości, którą dzisiaj żyjesz; nagle przy Tobie staje Zbawiciel i zaprasza Cię do pójścia za Nim, a Ty odrywasz się od wszystkiego, co jeszcze przed chwilą tak bardzo Ciebie absorbowało i oddajesz siebie do pełnej dyspozycji Boga. Porozmawiaj z Panem Jezusem o przebiegu tego ćwiczenia.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword