Wprowadzenie do medytacji 14.01.2022 r. Mk 2, 1-12

Wprowadzenie do medytacji 14.01.2022 r. Mk 2, 1-12

Wprowadzenie do medytacji 14.01.2022 r. Mk 2, 1-12

Ewangelia wg św. Marka 2, 1-12

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!» On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie wejście do domu, przed którym stoi tłum ludzi.

Prośba:

Poproś Jezusa o łaskę wiary, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów.

Punkty do medytacji:

1. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca…

Czasem ludzie, którzy znajdują się blisko Jezusa zasłaniają Go i przeszkadzają innym w dotarciu do Niego siejąc zgorszenie, czy głosząc własną naukę, która niewiele ma wspólnego z Dobrą Nowiną. Ci, którzy nieśli paralityka, znaleźli sposób, żeby mimo przeszkód dotrzeć do Boga. Przyjrzyj się swojemu pragnieniu bycia blisko Pana. Czy jest coś, co blokuje Ci drogę do Niego? Może to jakaś osoba, a może jakiś grzech, z którym się już długo zmagasz. Poproś Pana, aby pomógł Ci uwolnić się od koncentracji na tym problemie i dał Ci świeże spojrzenie na Twoje życie. Co może być dziś Twoim „odkryciem dachu”?

2. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».

Wydaje się nieraz, że dla niektórych ludzi nie ma nadziei. Sparaliżowani swoimi słabościami nie rokują szans na wyjście z nałogów i innych trudnych sytuacji, w które są uwikłani. Spróbuj razem z Chrystusem zachwycić się wiarą tych, którzy mają odwagę walczyć o godność człowieka nawet wtedy, gdy ten jest pełen niemocy. Obserwuj, co dzieje się w Twoim sercu i do czego zaprasza Cię Pan Jezus.

3. Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów…

Te dwie historie, te dwa rodowody, twój i Jezusa, gdzieś w historii spotykają się. To jak dwie proste, gdzieś na początku łączące się ze sobą. Co czujesz na myśl, że w swoim człowieczeństwie jesteś spokrewniony z Tym razem Jezus przechodzi od wiary do wiedzy. Jego władza odpuszczania grzechów na ziemi jest faktem. On odpuszcza nasze grzechy tu na ziemi. Nie musisz czekać na swoją świętość w życiu wiecznym. Chrystus pragnie, by Twoje życie było święte już teraz i On ma władzę je takim uczynić, o ile jest to zgodne z Twoją wolą. Co Ty na to?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword