Wprowadzenie do medytacji 15.09.2023 r. J 19, 25-27

Wprowadzenie do medytacji 15.09.2023 r. J 19, 25-27

Wprowadzenie do medytacji 15.09.2023 r. J 19, 25-27

Ewangelia wg św. Jana 19, 25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Obraz do modlitwy:  Wyobraź sobie, że razem z najbliższymi Pana Jezusa stoisz pod Jego krzyżem. Dochodzi godzina 15, to ostatnie minuty ludzkiego życia Zbawiciela. Widzisz Jego skatowane i umęczone ciało. Może nawet czujesz zapach krwi z Jego ran. Spróbuj wejść w ten obraz wszystkimi swoimi zmysłami.

Prośba: Poproś o łaskę przyjęcia miłości Chrystusa.

Punkty do medytacji:

1. …ujrzał (…) ucznia, którego miłował…

Przychodzisz dziś do Pana Jezusa, bo jesteś uczniem w Jego szkole miłości. Lekcja, którą Ci daje Nauczyciel z krzyża, to ujrzenie Ciebie jako ucznia, którego On miłuje. Tuż przed swoją śmiercią Chrystus ma przed oczami Ciebie i kocha Ciebie ogromną miłością. Jesteś dla Niego kimś bardzo ważnym. Pozwól Mu ogarnąć Ciebie tym kochającym spojrzeniem i postaraj się przyjąć Jego miłość.  

2. «…oto syn Twój (…) Oto Matka twoja»

Przy stwarzaniu człowieka Bóg powiedział: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Podobnie Pan Jezus dba o to, by Jego bliscy nie pozostali sami i żeby troszczyli się o siebie nawzajem. Kogo Bóg stawia przy Tobie jako pomoc, a dla kogo Ty możesz być wsparciem?

3. …uczeń wziął Ją do siebie.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „zgadzając się na słowo Boże, Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, w czym nie przeszkodził Jej żaden grzech, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna, by dzięki łasce Bożej, pod zwierzchnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim, służyć tajemnicy Odkupienia”. Maryja jest wspaniałym wzorem posłuszeństwa. Może w tej modlitwie wzbudzi się w Tobie pragnienie, by uczyć się od Niej, jak wypełniać wolę Bożą. Możesz poprosić Ją o wstawiennictwo i matczyną opiekę.

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword