Wprowadzenie do medytacji 16.09.2022 r. Łk 8, 1-3

Wprowadzenie do medytacji 16.09.2022 r. Łk 8, 1-3

Wprowadzenie do medytacji 16.09.2022 r. Łk 8, 1-3

Ewangelia wg św. Łukasza 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę z Ewangelii. Idziesz w grupce apostołów i kobiet. Wśród Was idzie Jezus. Zobacz miejsce gdzie jesteście, usłysz odgłos kroków, przyjrzyj się otaczającym cię ludziom.

Prośba:

W tej modlitwie możesz prosić o łaskę dostrzegania obecności Jezusa w swojej codzienności.

Punkty do medytacji:

1. Jezus wędrował przez miasta i wsie…

Jezus kontynuuje swoją wędrówkę dzisiaj. Przywołaj w wyobraźni okolice, w których mieszkasz, w których bywasz na co dzień. Dobrze znaną ulicę, plac, może park, trasę autobusu. Tą drogą, pomiędzy ludźmi, którzy przemierzają ją codziennie, Jezus też wędruje jak przed wiekami w Palestynie. Spróbuj Go zobaczyć, idącego, zatrzymującego się tu i tam, może rozmawiającego z przechodniami… Wyjdź Mu na przeciw. Co chciałbyś Mu tutaj, w tym momencie powiedzieć?

2. …było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet…

To byli ludzie tacy jak my, zwyczajni, ze swoimi problemami, trudnymi historiami życia, codziennymi smutkami i radościami. Dołączysz do nich? A może jeszcze chciałbyś kogoś zaprosić? Kogo? Co konkretnego możesz w tym kierunku zrobić?

3. …które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Ewangelia była spisywana w konkretnych uwarunkowaniach historycznych, dlatego wymienia jako usługujące kobiety. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus wszystkim zostawił zalecenie: jedni drugim nogi umywajcie. I sam dał przykład. Ile jest w tobie gotowości do posługi innym, do zauważania ich potrzeb, do śpieszenia z pomocą?

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword