Wprowadzenie do medytacji 16.10.2020 r. Łk 12, 1-7

Wprowadzenie do medytacji 16.10.2020 r. Łk 12, 1-7

Wprowadzenie do medytacji 16.10.2020 r. Łk 12, 1-7

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 1-7

Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie ogromne tłumy zebrane wokół Jezusa. Zobacz różne osoby w środku ich codzienności: bogatych i biednych, spracowanych i wypoczętych, chorych i zdrowych, szczęśliwych i strapionych. Patrz, jak w niezliczonej masie ludzi pragnących kontaktu z Chrystusem jedni cisną się na drugich.

Prośba:

Poproś Pana o pragnienie życia w prawdzie.

Punkty do medytacji:

1. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.

Popatrz na swoje życie. Czy widzisz w nim sfery, w których nie do końca jesteś sobą? Jeżeli tak, to zastanów się, dlaczego maskujesz swoje prawdziwe ja i próbujesz odgrywać kogoś, kim nie jesteś. Co dzięki temu zyskujesz? Jak wyglądałoby Twoje życie, gdyby tego nie było? Poproś Pana, by wzbudził w Twoim sercu pragnienie życia w prawdzie.

2. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało…

Zaraz po tym, gdy Jezus przestrzega uczniów przed obłudą, mówi o lęku przed ludźmi. Obawa przed tym, że nie będziemy zaakceptowani i szanowani przez innych może nas pchać w kierunku małych kłamstewek czy pochlebstw. A od drobnej nieszczerości łatwiej jest z kolei przejść do większego zakłamania. Pomyśl, jak okazujesz swoim najbliższym akceptację i szacunek. Czy mogą przy Tobie prawdziwie być sobą? Czasami trudno jest zrezygnować ze swoich oczekiwań względem innych osób, jednak poprzez domaganie się by ktoś postępował zgodnie z naszą wizją, możemy tę osobę oddalać od prawdy. Porozmawiaj z Panem Jezusem o relacjach, w których jesteś i podziękuj za wszystko, co jest w nich szczere.

3. Tego się bójcie! (…) Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Mówiąc „Tego się bójcie”, Jezus zachęca do postawienia Boga w centrum naszego życia, oddawania Mu należnej czci i pełnego zawierzenia szacunku. Dalej pokazuje, jak cenny i ważny w oczach Pana jest każdy człowiek. Zatrzymaj się przy zapewnieniu, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli. Jakie emocje wzbudza w Tobie ta myśl? Poproś o zaufanie, że Bóg nigdy o Tobie nie zapomni.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword