Wprowadzenie do medytacji 16.12.2022 r. J 5, 33-36

Wprowadzenie do medytacji 16.12.2022 r. J 5, 33-36

Wprowadzenie do medytacji 16.12.2022 r. J 5, 33-36

Ewangelia wg św. Jana 5, 33-36

Jezus opowiedział do Żydów: «Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że ojciec Mnie posłał».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie słuchaczy otaczających Jezusa. Wsłuchaj się w to, co mówi, spróbuj Go oczami wyobraźni zobaczyć.

Prośba:

W tej modlitwie możesz prosić o łaskę gotowości do bycia świadkiem Jezusa w codziennym życiu.

Punkty do medytacji:

1. Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie.

Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, o jego posłannictwie. To była misja Jana: świadczyć, że Jezus, cieśla z Nazaretu, jest obiecanym Mesjaszem. I Jan świadczył, do ostatniej chwili życia. Pomyśl, czy w swoim życiu spotkałeś ludzi, którzy dla ciebie byli świadectwem, dzięki którym zbliżyłeś się do Jezusa. Kto to był? Rodzice? Katecheta? Ludzie z jakiejś wspólnoty? A może ktoś jeszcze zupełnie inny? Przywołaj tych ludzi w pamięci. I podziękuj Jezusowi za to, że byli dla ciebie darem.   

2. On był lampą, co płonie i świeci.

Lampa rozjaśnia, wydobywa z mroku, ukazuje to, co zakryte. Każdy, kto poznał Jezusa, doznał Jego obecności, jest wezwany do świadczenia na wzór Jana, chociaż może nie tak doskonale. Świadczyć można różnie: czasem mogą to być słowa, czasem przykład życia, dzielenie się doświadczeniem Boga. Jak wygląda twoje świadectwo? Jak próbujesz – na miarę swoich sił – być Jego świadkiem? Tak na co dzień, w domu, w pracy, w szkole…  

3. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które ojciec dał Mi do wypełnienia.

Świadectwo Jezusa o Ojcu nie jest ludzkim świadectwem. Jezus i Ojciec są jedno, patrząc na Jezusa patrzymy na Ojca. Czasem ludzie stawiają w centrum jakiegoś świętego zapominając, że nawet najświętszy jest tylko człowiekiem. Może być pomocą w lepszym poznaniu Boga, w zbliżeniu się do Niego, ale tylko Jezus jest Tym, przez Którego jednoczymy się bezpośrednio z Ojcem. Ludzie mogą być pomocą, wsparciem, ale to nie do nich ostatecznie mamy się przywiązywać.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword