Wprowadzenie do medytacji 17.03.2023 r. Mk 12,28b-34

Wprowadzenie do medytacji 17.03.2023 r. Mk 12,28b-34

Wprowadzenie do medytacji 17.03.2023 r. Mk 12,28b-34

Ewangelia wg św. Marka 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę rozmowy Jezusa z uczonym w Piśmie.

Prośba:

W tej modlitwie możesz prosić o łaskę, by nie tylko słyszeć, ale naprawdę, z głębi serca słuchać słów Jezusa.

Punkty do medytacji:

1.  Słuchaj, Izraelu.

Prawdopodobnie wiele razy docierały do ciebie słowa tej Ewangelii. Znał je też uczony w Piśmie. A jednak Jezus mówi: „Słuchaj”. Nie tylko posłuchaj dźwięków, zdań, ale usłysz sercem. Usłysz, tak naprawdę, do głębi. Wsłuchaj się więc w milczeniu i ty: „Słuchaj, Izraelu; słuchaj (Elżbieto, Marku, Piotrze, Zofio…), Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”.

2. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

To dalszy ciąg tych słów, skierowanych też do ciebie. Nie chodzi o pobożne deklaracje typu: „Ależ tak, oczywiście, kocham Pana Boga”. Chodzi o zapytanie maksymalnie uczciwe samego siebie: co oznacza dla ciebie „kochać Boga”? Czy możesz powiedzieć: „Tak, na pewno kocham Go całą duszą, sercem, umysłem”? I nie bój się swojej odpowiedzi, jakakolwiek ona nie będzie. Po prostu proś Boga o dar miłości.  

3.  Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Dwa przykazania w jednym. Nie potrafisz kochać bliźniego nie kochając siebie. I dalej: nie potrafisz kochać Boga nie kochając siebie i bliźniego, dzieła Jego rąk. Miłość to nie uczucia, to postawa. Kogo najtrudniej ci kochać? Z czym masz najwięcej problemów? Porozmawiaj o tym z Panem.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword