Wprowadzenie do medytacji 17.09.2021 r. Łk 8, 1-3

Wprowadzenie do medytacji 17.09.2021 r. Łk 8, 1-3

Wprowadzenie do medytacji 17.09.2021 r. Łk 8, 1-3

Ewangelia wg św. Łukasza 8,1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę przedstawioną w Ewangelii, tak jakbyś tam był. Zobacz Jezusa i wędrujących z Nim ludzi, krajobraz, pogodę. Jest pochmurno, czy świeci słońce? Trwaj przez chwilę w tym wyobrażeniu.

Prośba:

Poproś o łaskę spotykania Jezusa w codzienności.

Punkty do medytacji:

1. Jezus wędrował przez miasta i wsie.

Wyobraź sobie, że Jezus w swojej wędrówce przychodzi w okolice, gdzie mieszkasz, na twoją ulicę, w pobliże twojego domu. Jak na to reagujesz? Zostajesz z boku jako obserwator, czy starasz się podejść? Czego pragniesz widząc Jezusa tak blisko? Co chciałbyś Mu powiedzieć?

2. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił…

Ludzie otaczający Jezusa, nie tylko kobiety, mieli swoje historie, które ich kształtowały. Z czym ty przychodzisz do Jezusa? Gdybyś miał w kilku słowach, w jednym zdaniu streścić swoją historię, z którą do Niego przychodzisz, jak ona by brzmiała? Pomyśl nad tym chwilę.

3. usługiwały ze swego mienia.

Te kobiety należały do grupy podążającej za Jezusem, stanowiły z nią wspólnotę. Każdy z nas należąc do Kościoła należy do wspólnoty, tej najszerszej, obejmującej cały Kościół, ale też tej konkretnej, parafialnej, a może jeszcze do jakiejś. Kobiety dzieliły się swoim mieniem. Czy próbujesz dzielić się czymś ze wspólnotą służąc jej w ten sposób? To nie muszą być pieniądze, wartości materialne. Naszym mieniem są też nasze zdolności, umiejętności, czas. Czy dajesz coś z siebie wspólnocie do której należysz? A może warto o tym pomyśleć?

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword