Wprowadzenie do medytacji 17.11.2023 r. Łk 17, 26-37

Wprowadzenie do medytacji 17.11.2023 r. Łk 17, 26-37

Wprowadzenie do medytacji 17.11.2023 r. Łk 17, 26-37

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy».

Obraz do modlitwy: 

W bardzo krótkim przeglądzie zobacz miniony dzień – wczorajszy lub dzisiejszy. Co było twoim głównym działaniem, na co przeznaczyłeś większość czasu, z kim rozmawiałeś itp. 

Prośba: 

Możesz poprosić o łaskę nieustannej gotowości do spotkania z Jezusem.

Punkty do medytacji:

1. Jak działo się za dni Noego (…) za czasów Lota…

Jesteśmy zajęci różnymi sprawami, żyjemy, pracujemy, bawimy się lub zamartwiamy. Przeżywamy dawne sytuacje, snujemy plany na bliższą i dalszą przyszłość. Czasem wydarzyć się może coś, co zmieni lub wywróci do góry nogami wszystkie nasze oczekiwania. Zobacz w przeglądzie dnia, zrobionym na początku tej medytacji, ile w tym dniu było twojego przekonania o obecności Boga, próby współpracy z Nim. Postaraj się zatrzymać chociaż na jednym momencie. Co według ciebie Bóg mógł ci wówczas pokazać? Przez chwilę spróbuj z Nim o tym porozmawiać.

2.  …tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

Bóg zwykle pojawia się niespodziewanie. I właśnie „w owym dniu” twoje życie na ziemi może nie tylko zmienić się, ale po prostu zakończyć. Jakie jest twoje przygotowanie do takiego ostatecznego spotkania z Jezusem? Czy myśl o tej nadchodzącej chwili coś by zmieniła w twoim życiu, zachowaniu?

3. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

Próby „zachowania swojego życia” to także trzymanie się swoich dawnych przekonań, przyzwyczajeń. Mogą przesłaniać ci to, do czego Jezus zaprasza cię na bieżąco, do czegoś może zupełnie innego, nowego. Spróbuj następny dzień przeżyć tak, jakby to mógłby być twój ostatni dzień. Zobacz zwłaszcza swoje uczucia, gdy będziesz miał podejmować różne decyzje.

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword