Wprowadzenie do medytacji 18.02.2022 r. Mk 8,34-9,1

Wprowadzenie do medytacji 18.02.2022 r. Mk 8,34-9,1

Wprowadzenie do medytacji 18.02.2022 r. Mk 8,34-9,1

Ewangelia wg św. Marka 8,34-9,1

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi». Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy». 

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że idziesz w tłumie za Jezusem.

Prośba:

Poproś o łaskę nieustannego trwania na Bożej drodze.

Punkty do medytacji:

1. Jeśli ktoś chce pójść za Mną, (…) niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Wyobraź sobie, że Jezus ogląda się i mówi te słowa do ciebie. Co one w tobie wywołują? Czy jest coś, co uważasz za swój krzyż? A może drobne trudności życiowe widzisz jako krzyż? Jezus nie daje krzyży, On nas kocha. Cierpienie jest wynikiem grzechu, czy to naszego indywidualnego, czy tego, który wszedł na świat z grzechem pierworodnym. Wziąć krzyż, to podjąć odważnie życie wraz z jego trudami. Jezus ciebie pyta: Czy chcesz?

2. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?

Świat nie jest zły, jest darem Boga. Można jednak tak się w nim zatracić, że dla Boga, dla tego co duchowe, zabraknie czasu. Odpowiedz sobie bardzo szczerze: co dla ciebie na świecie jest bardzo ważne – rodzina? przyjaciele? opinia innych? pieniądze? awans? To wszystko jest ważne, ale czy czasem nie zanadto ważne? Czy nie angażuje tak bardzo, że na to co Boże, co duchowe brakuje ci już czasu i energii? Odpowiedz sobie na to najuczciwiej jak potrafisz.

3. Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi (…) tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie.

Czasem do tego, aby przyznać się do Jezusa, do wiary, potrzeba odwagi. I nie chodzi tu o męczeństwo. To może być reakcja na czyjąś ironię, złośliwy uśmieszek, niezrozumienie. Czy masz odwagę przyznawać się do Jezusa także wtedy, gdy jest to mało komfortowe dla ciebie? Pomyśl o tym chwilę.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword