Wprowadzenie do medytacji 18.11.2022 r. Łk 19, 45-48

Wprowadzenie do medytacji 18.11.2022 r. Łk 19, 45-48

Wprowadzenie do medytacji 18.11.2022 r. Łk 19, 45-48

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie scenę opisaną w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, rozpędzania przez Jezusa handlujących w świątyni.

Prośba:

Możesz poprosić o łaskę zrozumienia, na czym polega gorliwość o dom Boży i jak ją praktykować w życiu.

Punkty do medytacji:

1. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej.

Dotychczas uczniowie znali Jezusa jako łagodnego, współczującego, miłosiernego Nauczyciela i Uzdrowiciela. Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje nam inne oblicze Jezusa: bezkompromisowego i  gwałtownego „bojownika” o czystość świątyni, o dom Boży. I dziś niejednokrotnie piękna sukienka i prezenty z okazji pierwszej Komunii Świętej stają się dla wielu dorosłych ważniejsze niż Jezus, którego ma przyjąć do serca ich dziecko. Jak Ty troszczysz się o to, by Dom Boży był prawdziwie miejscem kultu i modlitwy?    

2. „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.

Świątynia, kościół, to miejsce w szczególny sposób poświęcone Bogu. Ale także Ty jesteś „świątynią Boga”, jak pisał św. Paweł (1Kor 3,16). Jak dbasz o to, by ta świątynia była miejscem chwały Boga? By Twoje myśli, słowa i czyny świadczyły o Twojej wierze? Może w natłoku różnorakich prądów,  trendów i poglądów gubisz się w tym co jest dobre, a co ma tylko pozory dobra. Gdzie szukasz odpowiedzi gdy masz wątpliwości?

3. cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Choć zachowanie Jezusa mogło budzić zaskoczenie czy wręcz szokować – ludzie, którzy za Nim szli, nadal słuchali Go „z zapartym tchem”. Widzieli bowiem zgodność Jego czynów z tym, co głosił, czego nauczał. I widzieli, że wszystko to służyło większej chwale Bożej. Na ile Ty jesteś prawdziwa/y w tym co mówisz i robisz? Na ile służy to większej chwale Bożej?

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword