Wprowadzenie do medytacji 19.02.2021 r. Mt 9, 14-15

Wprowadzenie do medytacji 19.02.2021 r. Mt 9, 14-15

Wprowadzenie do medytacji 19.02.2021 r. Mt 9, 14-15

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 14-15

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że jesteś obecny w tej scenie i razem z uczniami Jana podchodzisz do Jezusa z pytaniem o sens postu.

Prośba:

Poproś dziś Pana o głębsze zrozumienie istoty i celu postu.

Punkty do medytacji:

1. … kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

Wielki Post jest nie tylko czasem upamiętniającym mękę, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Trwa symboliczny i ważny w Biblii czas: 40 dni – jak czas potopu, czas pobytu Mojżesza na górze Synaj, czas postu Jezusa na pustyni czy 40 – tym razem lat – wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej. Symbolika liczby 40 odnosi się do czasu przygotowania, oczyszczenia i nawrócenia. Chodzi przede wszystkim o nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi (KKK 1434). Pomyśl, jak Ty rozumiesz cel i istotę postu. Jak chcesz przeżyć ten kolejny Wielki Post w Twoim życiu?

2. Post i jałmużna.

Praktyki wielkopostne zachęcają do czynnej miłości. Jedną z najczęstszych form postu jest postanowienie odmawiania sobie czegoś np. słodyczy czy alkoholu, świadoma rezygnacja z przyjemności i przyzwyczajeń (telewizja, Internet, gry komputerowe). Nie negując tych praktyk, wymagających zapewne trudu, zastanów się jednak, czemu one mają służyć? W jakiej intencji je podejmujesz i co chcesz przez nie osiągnąć? Pomyśl, jak to, czego odmówisz sobie, możesz „przekierować” dla drugiego człowieka. Komu możesz dać zaoszczędzone na słodyczach czy alkoholu pieniądze? Komu poświecić czas „zaoszczędzony” dzięki rezygnacji z telewizji i Internetu?

3. Modlitwa.

Okres Wielkiego Postu to tradycyjnie czas rekolekcji wielkopostnych. W czasie ograniczeń związanych z pandemią być może trudne będzie fizyczne uczestniczenie w rekolekcjach. Jest jednak wiele ofert rekolekcji internetowych, które można odprawiać samodzielnie, a nawet z indywidualnym towarzyszeniem. Pomyśl, jak możesz, mimo trudności zewnętrznych, bardziej zbliżyć się do Boga, by nie zmarnować tego ważnego czasu. Może warto podjąć albo włączyć się w jakąś konkretną intencję modlitewną.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword