Wprowadzenie do medytacji 19.03.2021 r. Mt 1, 16. 18-21. 24a

Wprowadzenie do medytacji 19.03.2021 r. Mt 1, 16. 18-21. 24a

Wprowadzenie do medytacji 19.03.2021 r. Mt 1, 16. 18-21. 24a

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 16. 18-21. 24av12, 28b-34

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie miejsce, w którym Józef przygotowuje się do nocnego spoczynku. Spróbuj poczuć, że tam jesteś. Rozglądaj się po ubogiej izdebce rozświetlanej małym płomieniem oliwnej lampki. Obserwuj także Józefa – jakie gesty wykonuje przed położeniem się spać, jaki ma wyraz twarzy, czy łatwo zapada w sen, czy może męczy go bezsenność.

Prośba:

Poproś Pana o łaskę odwagi w wypełnianiu Twojego powołania.

Punkty do medytacji:

1. Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Józef przystępując do zaślubin miał pewnie jakieś własne wyobrażenie, jak będzie wyglądać rodzina, którą właśnie zakłada. W tej wizji raczej nie przewidywał, że jego żona będzie brzemienna jeszcze zanim z nim zamieszka. Spróbuj towarzyszyć Józefowi w momencie, gdy dowiaduje się o ciąży Maryi. Przyglądaj się jego reakcji. Jest człowiekiem prawym i nie zależy mu na zniesławieniu, czy jakimkolwiek innym ukaraniu narzeczonej. Niełatwo jest przyjąć taką postawę wobec kogoś, kto nas zawodzi. W jaki sposób Ty odnosisz się do osób, które zachowują się niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami? Może zechcesz o tym porozmawiać z Józefem?

2. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi…

Chociaż decyzja o potajemnym oddaleniu Maryi świadczy o prawości Józefa, to ze słów anioła Pańskiego wynika, że jest ona podyktowana strachem. Czego bał się Józef? Czego boisz się Ty, gdy masz możliwość zrobienia czegoś dobrego? Spróbuj zidentyfikować, jakie lęki Ciebie blokują. Jak już je dostrzeżesz i nazwiesz, przedstaw je Panu Bogu i poproś, by dodawał Ci otuchy i odwagi do postępowania zgodnego z nauczaniem Chrystusa.

3. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Skup się na imieniu Jezus. Umieść je w centrum Twoich myśli. Z takim nastawieniem medytuj zapowiedź anioła o tym, że Jezus zbawi swój lud od jego grzechów. Podziękuj Panu Jezusowi za Jego ziemskie życie i poproś, by umocnił Twoją wiarę w to, że On Ciebie zbawił.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword