Wprowadzenie do medytacji 20.01.2023 r. Mk 3, 13-19

Wprowadzenie do medytacji 20.01.2023 r. Mk 3, 13-19

Wprowadzenie do medytacji 20.01.2023 r. Mk 3, 13-19

Ewangelia wg św. Marka 3, 13-19

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że stoisz wśród wybranych przez Jezusa uczniów. Spróbuj usłyszeć jak Jezus wypowiada Twoje imię.

Prośba:

Poproś o łaskę stawania się apostołem w Twojej codzienności.

Punkty do medytacji:

1. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.

Na początku jest Pan, który wzywa. Bóg zaprasza do współpracy i powołuje tych, których sam chce. Jednak mnogość bodźców i zamieszanie codzienności mogą zagłuszać Jego głos i utrudniać komunikację. 

W jaki sposób próbujesz znaleźć przestrzeń na wsłuchiwanie się w słowa, które Pan do Ciebie kieruje? Jak dbasz o to, aby Jego zaproszenie mogło wybrzmieć w Twoim sercu?

2. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli… 

Bliskość z Bogiem jest możliwa. Tak jak Apostołowie zostali wezwani do tego, aby być towarzyszami Jezusa, tak my możemy prosić o łaskę doświadczania Jego bliskości, Jego błogosławieństwa. W ten sposób również my możemy wzrastać i formować się do tego, aby stopniowo stawać się towarzyszami Chrystusa. 

Jak w swojej codzienności doświadczasz Bożej bliskości? Jakie myśli, emocje, pragnienia budzą się w Tobie, gdy rozważasz słowa: „I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli”? 

3. by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Każdy z nas w swojej codzienności odkrywa konkretne obszary do pracy. Są relacje, w których trudno nam okazywać miłość, bywa, że nasi bliscy oddalają się od Boga, napotykamy brak nadziei na lepsze jutro…  Dzięki usłyszeniu wezwania Boga i doświadczeniu Jego bliskości możemy stawać się Jego apostołami i nieść wiarę, nadzieję i miłość tam, gdzie ich brakuje. 

Do jakiego zadania lub do jakiego miejsca w Twojej codzienności to Ciebie posyła dziś Bóg?

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword