Wprowadzenie do medytacji 20.11.2020 r. Łk 19, 45-48

Wprowadzenie do medytacji 20.11.2020 r. Łk 19, 45-48

Wprowadzenie do medytacji 20.11.2020 r. Łk 19, 45-48

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że jesteś stałym bywalcem jerozolimskiej świątyni i jesteś akurat w środku, kiedy do świątyni wchodzi Jezus i zaczyna wyrzucać sprzedających. Przyglądaj się ludziom, którzy są tu obecni. Niektórzy przyszli się modlić, niektórzy chcieli tylko coś kupić i przyszli do świątyni tylko ze względu na sprzedających. Obserwuj też sprzedających i Jezusa – co do siebie mówią, jak na siebie patrzą, co czynią.

Prośba:

Poproś Pana o pragnienie słuchania Go z zapartym tchem.

Punkty do medytacji:

1. Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.

Porozmawiaj z Panem o tym, jakiego Kościoła On pragnie. Poproś, żeby pokazał Ci, co jest dobrego w Kościele, a co wymaga zmian. Zapytaj, jak Ty możesz dbać o to, by Jego Dom był domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców.

2. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie.

Możemy zastanawiać się, dlaczego ci, którzy najlepiej znali pisma, byli najlepiej wykształceni i mieli władzę nie byli zainteresowani słuchaniem Jezusa, a tylko czyhali na Jego życie. Być może jest tak, że wraz ze wzrostem wiedzy i miejsca w hierarchii społecznej przychodzi pokusa pychy. Pokusa tak silna, że wielu nie potrafi z niej zrezygnować bojąc się, że pokora będzie oznaką słabości i będzie wymagała zmian, które ograniczą ich wpływy. Przyjrzyj się swoim ambicjom i poproś Pana Jezusa, aby ustrzegł Cię przed pokusą nadużywania Twojej pozycji czy zwierzchności nad innymi ludźmi. Za św. Ignacym proś, by wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

3. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Zasłuchanie w słowo Boże i życie nim, powoduje, że zło traci swoją moc. Zamknij oczy i spróbuj wprawić swoje ciało w stan zasłuchania z zapartym tchem, a następnie wyobraź sobie, że w takim stanie stoisz przed Jezusem. Co On ma Tobie dziś do powiedzenia?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword