Wprowadzenie do medytacji 21.05.2021 r. J 21, 15-19

Wprowadzenie do medytacji 21.05.2021 r. J 21, 15-19

Wprowadzenie do medytacji 21.05.2021 r. J 21, 15-19

Ewangelia wg św. Jana 21, 15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Obraz do modlitwy:

Usiądź z Jezusem i uczniami nad jeziorem. Spróbuj wyobrazić sobie, jak Jezus przygotowuje śniadanie, rozpala ogień, przygotowuje rybę…

Prośba:

O głębokie, osobiste poznanie Jezusa.

Punkty do medytacji:

1. Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie.

Jezus przyszedł do uczniów, którzy Go zdradzili. Robi im jedzenie, zapewnia połów ryb. Nie przychodzi ich upomnieć, wezwać do tego, żeby się poprawili i na drugi raz postąpili słusznie. Jedyne Jego pytanie to pytanie o miłość. Wsłuchaj się w nie.

2. gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.

Co rodzi się w Tobie, gdy czytasz te słowa? Czy jest w Tobie lęk w poddaniu się w pełni woli Bożej? Czy ufasz, że Boże prowadzenie jest pełne miłości i troski? Przyjrzyj się swoim uczuciom. Bądź w tym szczery.

3. Pójdź za Mną!

Jezus chce, abyś poszedł za Nim. Innymi słowy chce, być chodził z Nim każdego dnia, byś stale z Nim przebywał. Warunkiem przebywania z Jezusem jest miłość, która wymaga zaparcia się samego siebie, miłość, która potrafi popchnąć w miejsca, do których nigdy wcześniej byś nie poszedł. Odpowiedz sobie dziś szczerze na pytanie, które zadaje Ci Jezus: „Czy kochasz Mnie?” Zastanów się, czy starasz się kochać całkowicie, nie po części. Czy kochasz bardziej niż ci, którzy są obok Ciebie? Czy dziś kochasz Jezusa bardziej niż wczoraj? Co robisz, by jutro kochać go jeszcze bardziej? Czy miłujesz Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił swoich? Poproś Jezusa, by stale uczył Cię kochać.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword