Wprowadzenie do medytacji 21.10.2022 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 21.10.2022 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 21.10.2022 r. Łk 12, 54-59

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

Obraz do modlitwy:

Wróć pamięcią do sytuacji, w której na podstawie warunków atmosferycznych próbowałeś przewidzieć pogodę. Może było to podczas spaceru lub o poranku, gdy trzeba było zadecydować jak się ubrać?

Prośba:

W tej modlitwie możesz prosić o łaskę serca otwartego na działanie Boga w codzienności Twojego życia.

Punkty do medytacji:

1. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie?

W każdym czasie ludzie obserwowali układ gwiazd, kolor nieba, prędkość wiatru… Współcześni uczeni za pomocą zaawansowanej technologii są w stanie sięgać do bardzo odległych zakamarków wszechświata. Również nam Jezus mógłby powiedzieć z irytacją: „Umiecie badać kosmos, ale nie potraficie zobaczyć i właściwie ocenić tego, co się dzieje wokół was?” Jezus żyje i działa pośród nas i różnymi znakami objawia nam swoją obecność. Możesz teraz porozmawiać z Bogiem o Twojej wierze w Jego działanie w Twojej codzienności oraz o gotowości Twojego serca do tego, aby otworzyć się na Jego obecność.  

2. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Aby dostrzec znaki Bożej obecności i działania w codzienności oraz odczytać ich sens, nie potrzeba zaawansowanej technologii ani też niezwykłej mądrości. Potrzeba szeroko otwartych „oczu serca”, czasu na rozmowę z Panem oraz uważności na to, że On swoje Słowo kieruje jak chce i kiedy chce. Ile jest Twoim życiu przestrzeni na ciszę? Jak pielęgnujesz swoją uważność na Boga podczas modlitwy, codziennych obowiązków, w spotkaniu z drugim człowiekiem i samym sobą?

3.  Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody…

Wobec Boga każdy z nas jest niewypłacalnym dłużnikiem. Zaciągnęliśmy u Niego dług, ponieważ wraz z życiem otrzymaliśmy wiele darów duchowych i nie zawsze wykorzystujemy je zgodnie z ich przeznaczeniem. Nasze życie jest wystarczająco długą drogą, aby w porę pojednać się z naszym Panem. Chrystusowi nie zależy na tym, aby z dłużnym zapisem winy zaprowadzić nas na sąd, dlatego daje nam narzędzia, które pozwalają powrócić do Boga: modlitwę i sakramenty. Możesz teraz porozmawiać z Bogiem o tym jak Ty sięgasz po te Boże dary. Do czego w tym obszarze zaprasza Cię teraz Pan? 

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword