Wprowadzenie do medytacji 22.05.2020 r. J 16, 20-23a

Wprowadzenie do medytacji 22.05.2020 r. J 16, 20-23a

Wprowadzenie do medytacji 22.05.2020 r. J 16, 20-23a

Ewangelia wg św. Jana 16, 20-23a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie uczniów przytłoczonych zapowiedziami Jezusa, a jednocześnie zapewnianych przez Niego, że ich smutek zamieni się w radość. Zobacz uczniów ufających Bogu w realizację tej zapowiedzi.

Prośba:

Poproś o łaskę wierności Bogu w każdych okolicznościach.

Punkty do medytacji:

1. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.

Dziś dostajemy od Jezusa słowa, jakie prawdopodobnie trudno nam przyjąć. Jezus bowiem mówi: Będziecie się smucić. Pewnie łatwiej, byłoby usłyszeć zapewnienie, że nie spotka nas cierpienie. Spójrz na swoje przeżywanie cierpienia. Może próbujesz je odrzucić lub jest w Tobie bunt, że Cię spotyka? Każdy ból, którego doświadczasz, może być początkiem nowego życia, gdy go zaakceptujesz. Wtedy taka sytuacja ma moc przemienić Ciebie i Twoje życie. Proś dziś, by trudy życia przybliżały Cię do Boga.

2. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.

Jezus opowiada o tym wszystkim uczniom, którzy są rozżaleni i strapieni Jego zapowiedziami. Daje im obietnicę, że ich smutek zamieni się w radość. To zaś daje uczniom nadzieję i zaufanie, że źródłem radości jest wierność Bogu. Czy dostrzegasz Boga we wszystkim, co się dzieje? Czy tęsknisz za taką relacją z Bogiem, która jest radością i daje wytchnienie mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych? W chwilach ciężkich przypominaj sobie obietnicę Jezusa.

3. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać

Spróbuj przez ostatnie minuty tej modlitwy po prostu trwać przy Bogu w ciszy, bez słów i bez intencji. Niech to będzie trwanie w Bożej Obecności, która przemienia i przynosi pokój.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword