Wprowadzenie do medytacji 12.06.2020 r. Mt 5, 27-32

Wprowadzenie do medytacji 12.06.2020 r. Mt 5, 27-32

Wprowadzenie do medytacji 12.06.2020 r. Mt 5, 27-32

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 27-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie Jezusa siedzącego na górze, w otoczeniu uczniów i tłumu słuchaczy. Wsłuchaj się w słowa Jezusa.

Prośba:

Poproś o światło poznania jak słowa Jezusa dotykają Twojego życia.

Punkty do medytacji:

1. Słyszeliście, że powiedziano (…) A Ja wam powiadam…

Dzisiejszy tekst Ewangelii jest fragmentem Kazania na Górze. Jezus mówi uczniom o wymaganiach Nowego Prawa. Nie zmienia przykazań, ale pogłębia i poszerza Prawo Mojżeszowe, które dla wielu stało się zbiorem pustych przepisów. Podkreśla, że grzech rodzi się w sercu. W jaki sposób przygotowujesz się do Sakramentu Pokuty? Czy robiąc rachunek sumienia pytasz siebie, co wyrzuca Ci Twoje serce, czy skupiasz się na literze Prawa? Na co szczególnie zwracasz uwagę?

2. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Szóste przykazanie budzi wiele kontrowersji. Niektórzy usiłują je złagodzić, „unowocześnić”, dostosować. To przykazanie, które często budzi skrajne emocje i interpretacje. Bardzo łatwo popaść w skrajności – niektórzy wszędzie widzą zło i zepsucie moralne. Inni popadają w relatywizm moralny i tłumaczą grzech: „Przecież wszyscy tak robią; każdy ma prawo do szczęścia; w dzisiejszych czasach…” Jak Twoje poglądy na 6. przykazanie mają się do słów Jezusa?

3. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć…

Słowa Jezus są radykalne, ale nie są zachętą do samookaleczenia. Mówią one, że czasem to, co z natury jest dobre – wzrok i dotyk, zmysły służące poznaniu – mogą stać się narzędziem grzechu. Patrzeć można z miłością lub zachłannie albo oskarżycielsko. Dotyk może nieść ukojenie lub budzić lęk. Jezus stwierdza więc ostro: odrzucenie pokus bywa trudne, może wymagać wyrzeczeń, może boleć. Jest to jednak jedyna droga, by zachować czystość serca. Które zdanie z dzisiejszej Ewangelii porusza Cię najbardziej? Z jaką pokusą jest Ci najtrudniej? Jaka tęsknota może się za nią kryć?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword