Wprowadzenie do medytacji 22.10.2021 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 22.10.2021 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 22.10.2021 r. Łk 12, 54-59

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».

Obraz do modlitwy:

Czytając tekst Ewangelii wyobraź sobie, że jesteś w gronie osób, które słuchają Jezusa. Spróbuj usłyszeć Jego głos, zobaczyć twarz i poczuć atmosferę momentu opowiadania tej przypowieści.

Prośba:

Proś dziś o łaskę daru rozeznawania – pragnienia odczytywania tego, jak w Twoim sercu i przez znaki czasu przemawia do ciebie Pan.

Punkty do medytacji:

1. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa.

W relacji wiary, to Bóg jest stroną inicjującą spotkanie – nasze zaangażowanie to po prostu odpowiedź na dotknięcie Bożej Miłości. Dlatego tak ważne jest, aby pozostawać uważnym na Bożą obecność. W jaki sposób w ostatnim czasie przychodził do ciebie Bóg? Przez jakie poruszenia serca, myśli, emocje lub okoliczności zewnętrzne się z tobą komunikował?

2. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Nasze serca bywają ospałe. Zdarza nam się zaniedbywać modlitwę i życie sakramentalne, odsuwać na bok rozwój duchowy. To wszystko sprawia, że zamykamy serce na łaskę Ducha Świętego i sami popychamy siebie ku strapieniu duchowemu. Porozmawiaj teraz z Bogiem o twoich zaniedbaniach w relacji z Nim, poproś o łaskę nawrócenia i przemiany. Czego teraz potrzebuje twoje życie duchowe?

3. Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego.

Bywa też tak, że nasze grzechy i zaniedbania prowadzą do zranienia innych osób, zerwania relacji lub niezgody. Takie sytuacje są bolesne i niejednokrotnie ich naprawienie i zadośćuczynienie składają się na wymagający i trudny proces. Do naprawy których relacji zaprasza cię Pan? Co w tym kontekście jest dla ciebie największą przeszkodą? Porozmawiaj teraz o tym z Bogiem i poproś o łaskę, której ci trzeba, aby wejść na drogę przebaczenia lub poproszenia o przebaczenie.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword