Wprowadzenie do medytacji 23.04.2021 r. J 12, 24-26

Wprowadzenie do medytacji 23.04.2021 r. J 12, 24-26

Wprowadzenie do medytacji 23.04.2021 r. J 12, 24-26

Ewangelia wg św. Jana 12, 24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie piękny kłos pszenicy pełen dorodnych, złotych ziaren.

Prośba:

Poproś Pana Jezusa o pragnienie podążania za Nim i służenia Mu.

Punkty do medytacji:

1. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Jezusowi towarzyszyło bardzo wiele osób, które widziały Jego znaki. Być może chorzy liczyli na cud. Dla wielu z nich pewnie była to jedyna motywacja. Zastanów się, co zmotywowało Cię do przyjścia dziś na modlitwę. Czy dziś ważniejsze jest dla Ciebie to, co możesz dostać, czy sam Obdarowujący? Przyjrzyj się temu, bez osądzania siebie.Bóg złożył w każdym człowieku niesamowity potencjał obfitego plonowania. Kiedy nie zabiegamy o rozwijanie tego potencjału, przypominamy ziarno pszenicy, które po wpadnięciu w glebę zamiast kiełkować i rosnąć, marnieje. Co robić, żeby możliwości, którymi tak hojnie obdarzył nas Pan były w nas aktywne i prowadziły nas do owocnego życia? Iść za Jezusem i żyć Jego nauką, czyli z każdym dniem coraz mocniej kochać. Kochać Boga i bliźniego. Przypatrz się swojemu życiu w ostatnich dniach uwzględniając stwierdzenie, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu jest po to, byśmy ćwiczyli miłość. Zwróć uwagę na chwile, w których takie ćwiczenia miłości udawały Ci się całkiem nieźle. Może dostrzeżesz jakieś czynniki, które ułatwiały Ci kochać w tych momentach. Zobacz także „zadania z gwiazdką”, czyli takie sytuacje, kiedy najtrudniej było Ci kochać. Porozmawiaj o nich z Panem Jezusem i zaproś Go do nich – wszak On sam jest Miłością.

2. …a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Poproś Pana Jezusa żeby pokazał Ci jak dzisiaj w Twojej aktualnej sytuacji masz rozumieć „nienawiść swojego życia”.

3. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Boża miłość do nas przejawia się w wielkim uszanowaniu naszej wolności. Zatrzymaj się przy słowach „A kto by chciał…”. Spróbuj usłyszeć, jak wypowiada je Pan Jezus. Nie ma w nich cienia przymusu, a raczej przeogromny szacunek do ludzkiego wyboru. Poproś Pana o pragnienie podążania za Nim i służenia Mu.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword