Wprowadzenie do medytacji 23.10.2020 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 23.10.2020 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 23.10.2020 r. Łk 12, 54-59

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

Obraz do modlitwy:

Przypomnij sobie, jak patrząc na poranne niebo za oknem próbujesz przewidzieć pogodę, planujesz w co się ubrać…

Prośba:

Poproś o światło poznania, jak słowa Jezusa dotykają Twojego życia.

Punkty do medytacji:

1.umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie?

Nieraz zapewne, jak mówi Jezus, patrząc w niebo umiałeś przewidzieć pogodę. Przed ważną rozmową, usiłujesz patrząc na minę, postawę czy sposób mówienia rozmówcy rozpoznać jego nastrój i przewidzieć reakcję na to, co chcesz mu powiedzieć. Czasem bezbłędnie potrafisz rozpoznać u innych to, co często tak trudno jest rozpoznać w najbliższej rodzinie – symptomy psujących się relacji, oznaki choroby, uzależnienia czy depresji. Pomyśl o swojej postawie wobec trudnych spraw w najbliższym otoczeniu. Widzisz je i usiłujesz szukać rozwiązania, czy też usiłujesz tłumaczyć, lekceważyć, w efekcie „zamiatać pod dywan”? Gdzie szukasz pomocy? Kogo o nią prosisz?

2. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Bóg dał człowiekowi sumienie. Dlatego „sami z siebie” możemy odróżniać dobro od zła. Ale sumienie człowieka da się kształtować. Telewizja, Internet, prasa w dużej mierze kształtują tzw. opinię publiczną, a wraz z nią – nasze sumienia. Pomyśl choćby o wszechobecnych reklamach – o ile latająca fioletowa krowa z reklamy czekolady może budzić uśmiech, to reklama piwa – nieodłącznego atrybutu udanej młodzieżowej imprezy – utrwala w jej odbiorcach schemat, który w przyszłości może okazać się tragiczny w skutkach. Jednocześnie powoduje, że obojętniejemy na niektóre pokazywane zachowania, przyzwyczajamy się do tego, co – choć powszechne – często nie jest ani normalne ani dobre, ani dobru nie służy. Nasze sumienia powoli stają się coraz bardziej tolerancyjne na wulgaryzmy, słowa nienawiści i zachowania egoistyczne czy wręcz agresywne. Czy patrząc na siebie, swoje reakcje i emocje zauważasz wpływ tzw. środków masowego przekazu na swoje widzenie współczesnego świata? Co jest dla ciebie punktem odniesienia w tematach poruszanych przez polityków, dziennikarzy, czy choćby na spotkaniu rodzinnym czy towarzyskim? Czy jeszcze ciągle jest to Dekalog i nauka Jezusa?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword