Wprowadzenie do medytacji 23.12.2022 r. Łk 1, 57-66

Wprowadzenie do medytacji 23.12.2022 r. Łk 1, 57-66

Wprowadzenie do medytacji 23.12.2022 r. Łk 1, 57-66

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 57-66

Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli
się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię
ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać
imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali
więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan
będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta
i rozwiązał się jego język, i mówił błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na
wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym
wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i
pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że razem z sąsiadami i krewnymi Elżbiety odwiedzasz ją, by cieszyć
się narodzinami jej długo wyczekiwanego syna.

Prośba:

Poproś o łaskę dostrzegania miłosierdzia Bożego w życiu Twoim i innych ludzi.

Punkty do medytacji:

 1. Gdy (…) usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią
  razem.

  Kiedy niepłodna, stara Elżbieta rodzi pięknego, zdrowego chłopca, bliscy cieszą się
  razem z nią jej cudownym macierzyństwem i miłosierdziem, które okazał jej Pan.
  Pomyśl o swoich krewnych i sąsiadach i spróbuj zobaczyć sytuacje, kiedy Bóg
  okazuje im miłosierdzie. Jakie emocje rodzą się w Twoim sercu?
 2. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.
  Wszyscy zdumieli się zgodnością małżonków co do wyboru imienia dla ich syna.
  Zdumieli się, bo przyszli z własnym pomysłem, który pewnie uważali za bardzo
  dobry. Czasami wydaje nam się, że wybory podejmowane zgodnie ze zwyczajem, albo
  na zasadzie „bo tak wypada” są jedyną opcją. Tymczasem mogą istnieć ważne
  powody, by postąpić inaczej. Tak właśnie było z Zachariaszem, który realizował
  zapowiedź anioła: …żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan.
  Przyglądaj się Elżbiecie i Zachariaszowi, gdy przeciwstawiają się oczekiwaniom
  innych. Może ich postawa niesie jakąś naukę dla Ciebie?
 3. …otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił błogosławiąc Boga.
  Strach i niedowiarstwo Zachariasza, które towarzyszyły mu w czasie zapowiedzi
  narodzin Jana, ustąpiły. Pierwsze słowa, które wypowiada po wielomiesięcznym
  milczeniu, to słowa błogosławieństwa Boga. Może i Ty potrzebujesz wyciszenia, by
  bez lęku i zwątpienia przyjąć radosną wieść, jaką ma dla Ciebie Bóg. W milczeniu
  wsłuchuj się w to, co Pan chce Ci dziś powiedzieć.

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji
i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword