Wprowadzenie do medytacji 24.02.2023 r. Mt 9,14-15

Wprowadzenie do medytacji 24.02.2023 r. Mt 9,14-15

Wprowadzenie do medytacji 24.02.2023 r. Mt 9,14-15

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 14-15

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie rozmowę Jezusa z osobami, które do Niego podeszły. 

Prośba:

W tej modlitwie możesz prosić o wiarę w obecność Jezusa przy tobie.

Punkty do medytacji:

1. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?

Wątpliwości uczniów Jana dotyczyły różnego podejścia do wiary. Wydawało im się, że są ustalone pewne zasady, praktyki i ich pomijanie może być naganne. Co odczuwasz, gdy zauważasz, że inni przeżywają swoją religijność inaczej niż ty?

2. Jezus wskazuje, że ważniejsza od praktyk religijnych, które mogą się zmieniać, jest świadomość Jego obecności. W życiu zdarzają się okresy radosne i smutne, może być czas świętowania i czas postu. Wszystko jednak może być przeżywane w łączności z Bogiem. Kiedy szczególnie doświadczasz Jego bliskości? Czy i jak pomaga ci to w konkretnych sytuacjach?

3. Jak ty podchodzisz do postu? Jakie ma on dla ciebie znaczenie? Zwłaszcza jeśli chodzi o okres Wielkiego Postu, w który właśnie wkroczyliśmy. Spróbuj może dzisiejszą modlitwę przenieść w swoją codzienność: proś o łaskę dostrzegania Bożej obecności w każdej sytuacji, która cię spotyka.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword