Wprowadzenie do medytacji 24.03.2023 r. J, 7,1-2.10.25-30

Wprowadzenie do medytacji 24.03.2023 r. J, 7,1-2.10.25-30

Wprowadzenie do medytacji 24.03.2023 r. J, 7,1-2.10.25-30

Ewangelia wg św. Jana 7,1-2.10.25-30

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest». A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał». Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie, że jesteś w świątyni Jerozolimskiej i kiedy razem z obecnymi tam Żydami świętujesz Święto Namiotów, zauważasz nauczającego Jezusa. Zatrzymaj się przy Nim i wsłuchuj się w Jego nauczanie.

Prośba:

Poproś o łaskę pragnienia poznania Boga.

Punkty do medytacji:

1. poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.

Być może czasami masz wrażenie, że Bóg ukrywa się przed Tobą. A może to Ty ukrywasz się przed Nim? Może marzysz, by bardzo konkretnie odczuć obecność Pana w swoim życiu, a może zupełnie nie czujesz gotowości na takie spotkanie. Obserwuj siebie. Jeżeli czujesz, że coś stoi na przeszkodzie Twojego otwartego spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem, spróbuj to zidentyfikować i zastanów się, jak usunąć to utrudnienie. Może zechcesz poprosić Pana, by Ci w tym pomagał?  

2. prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.

Człowiek nie jest w stanie ogarnąć Boga i w pełni Go poznać. Jednocześnie każdy, kto szuka prawdy, znajdzie jej źródło w Bogu. Zatrzymaj się przy myśli, że Bóg jest Prawdą. On zna prawdę o Tobie i kocha Ciebie ze wszystkim, co w sobie nosisz. On również pragnie być prawdziwie poznanym przez Ciebie. Poproś Boga o pragnienie i otwartość na poznanie Go.     

3. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał.

Kiedy zależy nam na znajomości z kimś ważnym, szukamy wśród swoich znajomych kogoś, kto tę osobę zna i mógłby jej nas przedstawić i jeszcze może szepnąć o nas jakieś dobre słowo. Jezus Chrystus, Boży Syn sam oferuje, że nas zaprowadzi do Ojca i przedstawi Mu jako swoich braci i siostry. Jakie uczucia budzi w Tobie świadomość, że Zbawiciel oferuje Ci swoją przyjaźń i pragnie umacniać Twoją relację z Bogiem Ojcem?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword