Wprowadzenie do medytacji 25.06.2021 r. Mt 8, 1-4

Wprowadzenie do medytacji 25.06.2021 r. Mt 8, 1-4

Wprowadzenie do medytacji 25.06.2021 r. Mt 8, 1-4

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 1-4

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Obraz do modlitwy:

Czytając tekst Ewangelii wyobraź sobie Jezusa, który zawsze wyciąga rękę do Ciebie, gdy przychodzisz do Niego. Przypatrz się, jak dotyka Cię z czułością i miłością.

Prośba:

Proś dziś o łaskę głębokiego zaufania Jezusowi.

Punkty do medytacji:

1. A oto podszedł trędowaty…

Bohater dzisiejszej Ewangelii jest świadomy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i że wszystko zależy od Jego woli. Trędowaty nie wątpi we wszechmogącą moc Boga. Choroba i zawierzenie to szansa na jego spotkanie z Jezusem. Spójrz na swoje spotkania z Jezusem pośród codzienności. Czy dają Ci one siłę do pójścia dalej? Możesz prosić o to, byś tego doświadczył.

2. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

Trędowaty głęboko pragnie uzdrowienia i wie, że o własnych siłach nie poradzi sobie. Jego bezradność, ale i ufność dają szanse Jezusowi na działanie. Przyjrzyj się, czy aby Ty nie doświadczasz podobnego stanu. Czy w takich sytuacjach pozwalasz sobie na przychodzenie do Jezusa ze swoją bezradnością? Czy może unikasz spotkania z Nim, myśląc, że poradzisz sobie sam?

3. Chcę, bądź oczyszczony.

Pan Jezus wyciąga rękę i dotyka trędowatego. Wykonuje gest, który przez innych ludzi był trudny do zrozumienia. Dotknięcie Boga dla trędowatego jest błogosławieństwem. Bóg codziennie dotyka Ciebie, czy to za pośrednictwem drugiego człowieka, czy przez sakramenty. Dotyka też Słowem, które koi i pokrzepia serce. Dotyka przez cierpienie, które dopuszcza. Dotknięcie Boże jest łaską, która uświęca, oświeca, uzdrawia i wspiera. Jezus daje dziś świadectwo, jak powinniśmy odnosić się do innych ludzi. Spróbuj przyjrzeć się swojemu postępowaniu. Czy wyciągasz rękę, gdy widzisz potrzebującego lub cierpiącego?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword