Wprowadzenie do medytacji 25.09.2020 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 25.09.2020 r. Łk 9, 18-22

Wprowadzenie do medytacji 25.09.2020 r. Łk 9, 18-22

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie spotkanie Jezusa z uczniami w spokojnym, ustronnym miejscu, bez tłumu słuchaczy. Wsłuchaj się w ich rozmowę, zwłaszcza w pytania Jezusa.

Prośba:

Poproś o łaskę coraz większej wiary w obecność Jezusa w Twoim życiu.

Punkty do medytacji:

1. Za kogo uważają Mnie tłumy?

Spójrz z dystansu na swoje życie i zobacz, skąd czerpałeś początkową wiedzę o Bogu. Mówiono Ci o tym w domu, w rodzinie, na katechezach? Może istotne były konferencje, lektura albo rozmowy z ważnymi dla Ciebie osobami? Pewnie były tam informacje zachęcające do rozwoju wiary, ale może i krytyczne wobec religii. Jaki obraz Boga krystalizował Ci się na podstawie tego, co docierało do Ciebie ze świata?

2. A wy za kogo Mnie uważacie?

To pytanie Jezusa jest już bardzo osobiste. Przyjmij je jako skierowane bezpośrednio do Ciebie, jednak nie śpiesz się z odpowiedzią. Zobacz, jakie sytuacje w życiu dawały Ci wewnętrzne przekonanie o prawdziwości wiary. Jakie masz doświadczenia obecności Jezusa w swoim życiu, jeśli były takie? Może przeżyłeś też momenty oporów i wątpliwości. Zbierz to wszystko i odpowiedz Jezusowi bardzo prosto, ale uczciwie: za kogo Go teraz uważasz, kim On dla Ciebie jest.

3. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć…

Wypowiedź Jezusa o czekającym Go cierpieniu musiała wzbudzić w uczniach różne emocje, bo tego pewnie nie oczekiwali. Ich Mistrz jednak wybrał drogę posłuszeństwa woli Ojca, drogę Krzyża – dla zbawienia człowieka, każdego człowieka. Jezus był gotów oddać życie także za Ciebie. Zatrzymaj się teraz na chwilę. Spróbuj wyobrazić sobie, że patrzysz na siebie Jego oczami. Jak myślisz – za kogo Ciebie uważa, kim dla Niego jesteś, że tak się dla Ciebie poświecił? Pobądź z tym przez kilka minut, a potem wróć do punktu 2. Co teraz odpowiesz na pytanie Jezusa?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword