Wprowadzenie do medytacji 25.11.2022 r. Łk 21, 29-33

Wprowadzenie do medytacji 25.11.2022 r. Łk 21, 29-33

Wprowadzenie do medytacji 25.11.2022 r. Łk 21, 29-33

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 29-33

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie sad pełen nieustannie kwitnących i owocujących drzew.

Prośba:

W tej modlitwie możesz prosić o łaskę zauważania Bożych znaków na drodze swojego życia.

Punkty do medytacji:

1. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że…

Jesteśmy przyzwyczajeni do rozpoznawania zmian w przyrodzie, do przemijalności świata wokół nas. To pomaga w przygotowaniu się do nadchodzącego czasu. Jak często zastanawiasz się nad przemijaniem własnego życia? Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ten dzień jest twoim ostatnim na ziemi?

2. gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.

Jezus nawiązując do tego, co mówił wcześniej o kataklizmach, o zniszczeniu Jerozolimy, jednocześnie dodaje jakby słowa otuchy. Wskazuje na ostateczny cel naszej drogi: królestwo Boże. Teraz jednak zabiegamy i troszczymy się o różne sprawy, które wydają nam się ważne. To rozmaite rzeczy, zdrowie, praca, relacje z innymi… Kto lub co jest dla ciebie takim kimś lub czymś niezbędnym w życiu? Jak mogłoby wyglądać twoje życie, gdybyś to stracił? 

3. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Wróć teraz do proponowanego na początku obrazu. Wyobraź sobie, że siedzisz pod jednym z kwitnących drzew. Z tekstu dzisiejszej Ewangelii wybierz zdanie, może tylko jedno słowo Jezusa, które szczególnie cię porusza. Zatrzymaj się przy tym słowie i trwaj z nim przez kilka minut. Nie analizuj go, nie rozważaj – możesz je najwyżej włączyć w twój oddech. Po prostu pozwól sobie być przez pewien czas tylko ze słowem, które „nie przemija”. W ogrodzie, który nie przemija.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword