Wprowadzenie do medytacji 26.05.2023 r. J 21, 15-19

Wprowadzenie do medytacji 26.05.2023 r. J 21, 15-19

Wprowadzenie do medytacji 26.05.2023 r. J 21, 15-19

Ewangelia wg św. Jana 21, 15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I powtórnie powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» 

Obraz do modlitwy:  Wyobraź sobie swoją rozmowę z Jezusem. Gdzie moglibyście się spotkać?

Prośba: W tej modlitwie możesz prosić o odwagę pójścia za Jezusem.

Punkty do medytacji:

1. «Paś owce moje».

Jezus tymi słowami wskazuje na powołanie Piotra. Trzykrotne pytanie do niego o miłość to jakby oczyszczanie go z piętna potrójnej zdrady, zaparcia się Jezusa. Nawet najgorszy uczynek nie przekreśla więc możliwości powrotu do Boga. Odpowiedź Piotra sprawia, że Jezus potwierdza jego misję bycia pasterzem Kościoła. 

Co w twoim życiu może utrudniać ci pełen powrót do jedności z Bogiem? A może  uważasz to za przeszkodę nie do pokonania? Powiedz o tym Jezusowi.

2. «Czy kochasz Mnie?»

W swojej osobistej rozmowie z Jezusem wsłuchaj się w to, o co On pyta teraz ciebie. Pobądź z tym pytaniem przez pewien czas i zobacz, jak ono w tobie pracuje. Jakie wywołuje uczucia, do czego cię skłania. Może masz już odpowiedź, ale być może każda odpowiedź wydaje ci się nieodpowiednia i po prostu nie wiesz, co powiedzieć. Może stać cię będzie tylko na stwierdzenie za Piotrem: „Panie, Ty wszystko o mnie wiesz”.

3. «Pójdź za Mną!»

Miłość jest nie tylko uczuciem, ale przede wszystkim decyzją działania. Zobacz więc, jaka jest twoja gotowość do pójścia za Jezusem. Pójścia za Nim niezależnie od twoich obaw, lęków czy przeszkód, które stawia ci świat. Poproś teraz Jezusa o odwagę do podjęcia takiej decyzji i o mądrość, żeby wybrać kierunek, który On ci proponuje.

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword