Wprowadzenie do medytacji 19.06.2020 r. Mt 8, 1-4

Wprowadzenie do medytacji 26.06.2020 r. Mt 8, 1-4

Wprowadzenie do medytacji 26.06.2020 r. Mt 8, 1-4

Ewangelia wg św. Mateusza 8, 1-4

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Obraz do modlitwy:

Czytając tekst Ewangelii wyobraź sobie Jezusa, który zawsze wyciąga rękę do Ciebie, gdy przychodzisz do Niego. Przypatrz się, jak dotyka Cię z czułością i miłością.

Prośba:

Proś dziś o to, byś potrafił przychodzić do Boga ze swoimi dolegliwościami, zranieniami, grzechami, bezradnością…

Punkty do medytacji:

1. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim (…)

Życie trędowatego ma wiele ograniczeń ze względu na dolegliwości fizyczne i społeczną izolację. Wydaje się, że trędowaty zdaje sobie z tego sprawę. Czy doświadczyłeś podobnego stanu i jak się wtedy czułeś? Trędowaty pragnie uzdrowienia i wie, że o własnych siłach nie da rady tego zrobić. Jego bezradność jest pierwszym krokiem do zmiany i daje szanse na działanie Jezusowi. Czy jest w Tobie zgoda na przeżywanie bezradności? Czy pozwalasz sobie na przychodzenie z nią do Jezusa?

2. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

Bohater dzisiejszej Ewangelii jest świadomy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i że wszystko zależy od Jego woli. Trędowaty nie wątpi we wszechmogącą moc Boga. Choroba i zawierzenie to szansa na Jego spotkanie z Jezusem. Spójrz na swoje spotkania z Jezusem w codzienności pośród trudów życia. Czy te spotkania dają Ci siłę do pójścia dalej? Możesz prosić o wiarę w uzdrawiające działanie Boga.

3. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go (…)

Pan Jezus wyciąga rękę i dotyka trędowatego. Wykonuje gest, który przez innych ludzi był nie do pomyślenia. Dotknięcie Boga to dotknięcie łaski, dotknięcie błogosławione. Bóg codziennie dotyka Ciebie na różne sposoby. Często za pośrednictwem drugiego człowieka. Dotyka przez sakramenty, dotyka też Słowem, które koi i pokrzepia serce. Dotyka przez cierpienie, które dopuszcza, a które jest potrzebne dla Twojego uzdrowienia. Dotknięcie Boże jest łaską, która uświęca, oświeca, uzdrawia i wspiera. Jezus daje dziś doskonałe świadectwo, jak powinniśmy postępować z innymi ludźmi. Czy wyciągasz rękę, gdy widzisz potrzebującego lub cierpiącego, by ulżyć w jego cierpieniu?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword