Wprowadzenie do medytacji 26.11.2021 r. Łk 21, 29-33

Wprowadzenie do medytacji 26.11.2021 r. Łk 21, 29-33

Wprowadzenie do medytacji 26.11.2021 r. Łk 21, 29-33

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 29-33

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą».

Obraz do modlitwy:

ZZatrzymaj się przy obrazie wspomnianym przez Jezusa: kwitnące, wiosenne drzewa wskazujące na zbliżające się lato.

Prośba:

Poproś o łaskę cierpliwości w oczekiwaniu na przyjście Jezusa.

Punkty do medytacji:

1. sami poznajecie, że już blisko jest lato.

Obraz przywołany przez Jezusa przypomina o znakach, po których zwykliśmy obserwować zmiany w otaczającym świecie. Robimy to często odruchowo i nie zastanawiając się przewidujemy, co może się wydarzyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Jakie zmiany mogą pojawić się w twojej sytuacji, w twoim życiu? Czy wymaga to jakichś przygotowań się z twojej strony?

2. wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.

Powyższy tekst Ewangelii jest fragmentem dłuższej mowy Jezusa o bliskim zburzeniu Jerozolimy i o Jego ponownym przyjściu. Jezus zapowiada różne kataklizmy na ziemi, ale jednocześnie nawołuje do odważnego oczekiwania na ten czas, bo – jak mówi – „zbliża się wasze odkupienie”. Co pojawia się w twoim sercu, gdy słyszysz o ostatecznym spotkaniu z nadchodzącym Jezusem? Czekasz na Niego z nadzieją, z lękiem, czy może rzadko o tym myślisz? Powiedz Mu teraz o tym, szczerze – tak, jak czujesz.

3. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Ten świat przeminie i dlatego według Jezusa nie świata mamy się trzymać, ale Jego słów, obietnicy odkupienia. Za kilka dni zaczyna się Adwent, czas przygotowań do świętowania narodzin Jezusa. Można ten okres wykorzystać do duchowego ćwiczenia w praktykowaniu właśnie postawy oczekiwania. Nie tylko na czas Adwentu, ale do codziennego przypominania sobie o możliwości przyjścia Jezusa w każdej chwili. Czy masz w sobie taką gotowość? Co mogłoby ci w tym pomóc?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword