Wprowadzenie do medytacji 27.05.2022 r. J 16, 20-23a

Wprowadzenie do medytacji 27.05.2022 r. J 16, 20-23a

Wprowadzenie do medytacji 27.05.2022 r. J 16, 20-23a

Ewangelia wg św. Jana 16, 20-23a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie spotkanie z Jezusem, który tekstem dzisiejszej Ewangelii zwraca się do ciebie. Jak wygląda otoczenie, w którym jesteście, w jaki sposób słuchasz Jezusa?

Prośba:

Poproś dziś o łaskę doświadczenia Bożej radości, radości Jezusa.

Punkty do medytacji:

1. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Takie jest nasze życie: smutek i radość przeplatają się. Zbliżone jest to do określenia przez św. Ignacego podobnych okresów jako strapienia i pocieszenia.  Jak ty przeżywasz te różne stany? W którym z nich czujesz się bliżej Boga?

2. Przypomnij sobie jakieś swoje trudne doświadczenie z przeszłości, uczucia, które temu towarzyszyły. Postaraj się z dystansu spojrzeć na przeżywany wówczas proces. Co było dla ciebie pomocą w przejściu przez ten czas? Czy to doświadczenie zmieniło coś w tobie, pomogło ci bardziej poznać siebie?

3. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze. Spróbuj wsłuchać się w obietnicę Jezusa, przyjąć ją jako skierowaną do ciebie. Jezus zapowiada swoje przyjście z radością, której nikt i nic nie zdoła zaburzyć. To może być radość życia wiecznego, ale już teraz, niezależnie od sytuacji, w jakiej jesteś obecnie, proś o otwartość na spotkanie z Nim – w taki sposób, w jaki On to zaplanował. Poproś o doświadczenie Jego radości, przy której nie ma potrzeby stawiania jakichkolwiek pytań.

Zakończenie

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword