Wprowadzenie do medytacji 27.10.2023 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 27.10.2023 r. Łk 12, 54-59

Wprowadzenie do medytacji 27.10.2023 r. Łk 12, 54-59

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».

  1. Obraz do modlitwy: 

Wyobraź sobie Chrystusa na krzyżu i wiszącą nad Jego głową tabliczkę: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”, ogłaszającą tytuł winy Zbawiciela. 

Prośba: 

Poproś o łaskę wiary w Bożą miłość i przyjęcia prawdy o zbawieniu.

Punkty do medytacji:

1. …umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?

Narzekając na „dzisiejsze czasy”, skupiamy się na tym, co przyziemne. Tymczasem dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do rozpoznawania naszej codzienności w kluczu Dobrej Nowiny. Patrząc na krzyż rozważaj jak Boży Syn przyszedł na świat i pozwolił się ogołocić z wszelkiej godności, by nadać godność dziecka Bożego Tobie. Poproś o łaskę wiary w Jego miłość i przyjęcie prawdy o zbawieniu.

2. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?

Faryzeusze nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza Króla i ukrzyżowali Go pod zarzutem bluźnierstwa. Naszym zagrożeniem jest pokusa, że bluźnierstwem będzie również przyjęcie prawdy o Bożym dziecięctwie człowieka. A jednak Pan Jezus zachęca, byśmy wpatrując się w naszego Ojca brali odpowiedzialność za swoje sądy i decyzje oraz abyśmy zaufali, że będąc z Nim w komunii będziemy sami z siebie potrafili rozróżniać, co jest słuszne. 

3. Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody… 

Tam, gdzie jest Miłość nie ma miejsca dla nienawiści i braku szacunku. Pomyśl o ludziach, którzy nie wzbudzają w Tobie sympatii. Co możesz zrobić, by dojść z nimi do zgody?

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword