Wprowadzenie do medytacji 28.04.2023 r. J 6, 52-59

Wprowadzenie do medytacji 28.04.2023 r. J 6, 52-59

Wprowadzenie do medytacji 28.04.2023 r. J 6, 52-59

Ewangelia wg św. Jana 6, 52-59

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Obraz do modlitwy:  Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie w synagodze i słuchasz nauczającego Jezusa.

Prośba: Poproś o głęboką wiarę w żywą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Punkty do medytacji:

1. Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?

Jezus mówi o czymś, co wydaje się wręcz absurdalne. Słuchacze nie są w stanie tego przyjąć. Pytają, jak On może w ogóle coś takiego mówić. To prawda – dla ludzkiego rozumu wydaje się to nieprawdopodobne. Chyba każdemu z nas, tobie także, zdarza się pytać: jak to możliwe? Bez wiary przyjęcie tego jest niemożliwe. Jaka jest twoja wiara w obecność Jezusa w Chlebie? Nie bój się, że mogą przychodzić wątpliwości, w takich chwilach szczególnie proś o żywą wiarę.  

2. Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Trwać w Jezusie to nie tyle być blisko, co z Nim się idealnie zespolić. Bliskość absolutna. On tak ciebie kocha, że chce się stać z tobą jednym. Dosłownie chce oddychać twoim oddechem. Spożywając Jego Ciało i Krew otwierasz się na tak niewiarygodną bliskość. Jak często uświadamiasz sobie, że Eucharystia to nie pobożna praktyka, a zespolenie z Jezusem? Czy pragniesz tego?  

3. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Tyle razy powtarzamy w Credo, że wierzymy w życie wieczne. Może już ci te słowa spowszedniały, powtarzane niemal automatycznie. A przecież znaczą coś niesamowitego – będziesz żył wiecznie, czyli zawsze, bez końca. Śmierć to tylko przejście. Jaka jest twoja wiara w życie wieczne?

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword