Wprowadzenie do medytacji 29.09.2023 r. J 1, 47-51

Wprowadzenie do medytacji 29.09.2023 r. J 1, 47-51

Wprowadzenie do medytacji 29.09.2023 r. J 1, 47-51

Ewangelia wg św. Jana 1, 47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego». 

Obraz do modlitwy:

  1. Wyobraź sobie osobiste spotkanie z Jezusem. Jak mogłoby ono wyglądać?

Prośba: 

Możesz poprosić o łaskę bycia prawdziwym, bez udawania kogokolwiek.

Punkty do medytacji:

1. Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.

Jezus jednym zdaniem trafia w serce Natanaela, daje mu znać, że wie o nim wszystko. Dla Natanaela to dowód, że ma przed sobą Syna Bożego. Co Ciebie mogłoby przekonać, a może przekonało, że Bóg zna Twoje najskrytsze myśli? Jeśli był taki moment w Twoim życiu, przypomnij sobie poruszenia, które się wówczas w Tobie odezwały.

2.  Czy dlatego wierzysz, że…? 

To pytanie Jezusa o prawdę. Właśnie: dlaczego wierzysz – w Boga, wierzysz Bogu? A może zmagasz się ze swoją wiarą i bardzo chcesz uwierzyć, ale… Teraz, na spotkaniu z Jezusem, spróbuj na to pytanie odpowiedzieć jak najbardziej szczerze, uczciwie. Powiedz Mu, dlaczego chcesz być przy Nim, dlaczego Go szukasz. Albo po prostu opowiedz Mu o swoich trudnościach w relacji z Nim. 

3. Zobaczysz jeszcze więcej niż to.

Człowiekowi wiary, jak Natanaelowi, Jezus obiecuje „jeszcze więcej”. To jakby zaproszenie do jeszcze pełniejszego życia, ale z Nim. Jakie pragnienie może się odzywać w Twoim sercu, gdy słyszysz obietnicę Jezusa? O tym też Mu spróbuj powiedzieć.

Zakończenie: 

Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach tej medytacji. 

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword