Wprowadzenie do medytacji 30.04.2021 r. J 14, 1-6

Wprowadzenie do medytacji 30.04.2021 r. J 14, 1-6

Wprowadzenie do medytacji 30.04.2021 r. J 14, 1-6

Ewangelia wg św. Jana 14, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Obraz do modlitwy:

Wyobraź sobie ostatnią wieczerzę i Jezusa rozmawiającego z Apostołami. Usiądź wśród nich. Patrz uważnie i przysłuchuj się tej rozmowie.

Prośba:

Poproś o łaskę pokoju wypływającego z wiary.

Punkty do medytacji:

1. Niech się nie trwoży serce wasze.

Wobec bliskiego rozstania, męki i śmierci – Jezus mówi do uczniów słowa, które mają ich umocnić, uspokoić, dać nadzieję. To wiara daje siłę i odwagę, by nawet w trudnych chwilach zachować pokój i ufność, że Bóg „panuje nad sytuacją”. Jak w dzisiejszej rzeczywistości, pełnej niepewności o przyszłość, obaw o zdrowie i życie swoje i bliskich odbierasz słowa Jezusa? Czy żyjesz nimi na co dzień? Na ile wiara jest dla ciebie umocnieniem w tym czasie?

2. Idę przecież przygotować wam miejsce. (…) abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

Śmierć Jezusa i Jego Zmartwychwstanie otworzyło ludziom niebo. Daje nam możliwość przebywania z Bogiem w wieczności. Czy żyjąc w codzienności – tu, na ziemi – myślisz o tym, że właściwe mieszkanie czeka na Ciebie w domu Ojca? A może lękasz się takich myśli, bo wiążą się one z tematem śmierci?

3. Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?

Cel określa drogę – sposób jego osiągnięcia, metody i środki realizacji. Co jest celem Twojego życia, Twojej pracy, dzisiejszego dnia? Czy przeżywasz swój dzień ze świadomością tego, co jest ważne? A może „płyniesz z prądem” codzienności, rutyny, przyzwyczajenia i konieczności pewnych działań? Może warto pomyśleć o tym rano i zrobić wieczorny rachunek sumienia: na ile Twoje codzienne cele przybliżają Cię do Jezusa, a przez Niego do Ojca?

Zakończenie

Zbierz wszystkie myśli, poruszenia jakie miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś.

Zakończ modlitwą Ojcze nasz…

Related Posts

Enter your keyword