Zaproszenie do nowej prewspólnoty WŻCh

Zaproszenie do nowej prewspólnoty WŻCh

Zaproszenie do nowej prewspólnoty WŻCh

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Gdyni serdecznie zaprasza osoby zainteresowane poznaniem duchowości ignacjańskiej lub pogłębianiem doświadczenia rekolekcji ignacjańskich na drodze WŻCh na otwarte spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 28 września 2020 r. o godzinie 18:00 u OO. Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. Spotykamy się przy wejściu do Kolegium. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres mailowy: wzchgdanskgdynia@gmail.com lub dzwoniąc pod nr telefonu: +48 507 135 691. Prosimy osoby pragnące uczestniczyć w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecności drogą mailową lub telefonicznie do dnia 26 września 2020 r. ze względu na pandemiczne obostrzenia.

Related Posts

Enter your keyword