Życzenia wielkoczwartkowe dla oo. Jezuitów.

Życzenia wielkoczwartkowe dla oo. Jezuitów.

Życzenia wielkoczwartkowe dla oo. Jezuitów.

Drodzy nasi Jezuiccy Kierownicy, Przewodnicy i Przyjaciele!

W Dniu Święta Kapłanów dziękujemy Wam za pomoc i życzliwość w prowadzeniu nas na ignacjańskiej drodze.

Prosimy Ducha Świętego, żeby Was nieustannie napełniał swoim światłem i mocą.

Wspominamy z wdzięcznością rekolekcje, sesje i wspólne spotkania, które pomagały nam bardziej otwierać się na Boga i służbę bliźnim.

Wybaczcie niedoskonałości i może czasem natarczywość przy organizacji różnych naszych pomysłów.

Obiecujemy wspierać Was dalej modlitwą i gotowością do trwania jako Wasze zaplecze w duszpasterskiej posłudze.

W imieniu Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście

Ela Roczyniewska – Koordynatorka Lokalna  WŻCh w Trójmieście

Antoni Walter – Animator Lokalny WŻCh w Trójmieście

Related Posts

Enter your keyword