wydarzenia

Zgromadzenie Światowe WŻCH

Prezydent światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Mauricio López Oropeza, w swoim czwartym liście do Wspólnoty, zwołał na 22-31 lipca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne. Miejscem Zgromadzenia będzie...

Jul 21, 2018

Buenos Aires

Adoracja we Wrzeszczu 25.05.2018

Ewangelia wg św. Marka 10,1-12 Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go...

May 25, 2018

Gdańsk - Wrzeszcz

Adoracja we Wrzeszczu 18.05.2018

Ewangelia wg św. Jana 21,15-19 Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu:...

May 18, 2018

Gdańsk - Wrzeszcz

Spotkanie prewspólnoty – 7.05.2018

Szukasz wspólnoty, w której można poznawać Pana Boga, siebie oraz ludzi, a także działać dla dobra innych - i to wszystko w gronie prawdziwych Przyjaciół w Panu? Jeśli tak - to ta wiadomość jest...

Apr 16, 2018

Gdynia

Adoracja we Wrzeszczu 27.04.2018

Ewangelia wg św. Jana 14,1-6 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to...

Apr 27, 2018

Gdańsk-Wrzeszcz

Spotkanie ze wspólnotą toruńską

W sobotę 14 kwietnia, mieliśmy wielką przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z osobami z Toruńskiej WŻCh, którzy przyjechali do Karwi na krótki odpoczynek.  Pojechaliśmy w kilka osób. Spotkanie...

Apr 14, 2018

Karwia

Ostatnie śluby zakonne o. Jarka

W sobotę 21 kwietnia, w kościele pw Andrzeja Boboli w Gdańsku Wrzeszczu, uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył o. Prowincjał Tomasz Ortmann SJ. Podczas tej Mszy św o.Jarosław...

Apr 21, 2018

Gdańsk-Wrzeszcz

Adoracja we Wrzeszczu 20.04.2018

Ewangelia wg św. Jana 6,52-59 Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie...

Apr 20, 2018

Gdańsk-Wrzeszcz

rekolekcje internetowe

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 20: 2Tm 3, 10-17

21 Mar 2018 0 Comment WZCH
Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 20: 2Tm 3, 10-17   Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości,...

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a

20 Mar 2018 0 Comment WZCH
Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo...

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 18: J 21,15-17

19 Mar 2018 0 Comment WZCH
Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 18: J 21,15-17 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie...