wydarzenia

KONFEDERACI Adam Mickiewicz i konfederacja barska

W ramach cyklu "Żyć wiarą" odbyło się kolejne organizowane przez trójmiejską WŻCh spotkanie w parafii ojców jezuitów w Gdańsku Wrzeszczu. Oba tegoroczne spotkania - zarówno to, które odbyło się...

Nov 25, 2018

Gdańsk- Wrzeszcz

Jubielusz Irenki Myslińskiej

W październiku Trójmiejska Wspólnota uroczyście obchodziła jubileusz 90 urodzin Irenki Myślińskiej . Rozpoczęliśmy go w kościele oo. Jezuitów we Wrzeszczu Eucharystią, którą sprawował w...

Oct 23, 2018

Gdańsk- Wrzeszcz

W letnim Seminarium: „Jak owocnie rozeznawać działanie Boga w życiu osobistym i społecznym?”, które odbyło  się w Otwocku w dniach od 5 do 8 lipca br. uczestniczyły, jako reprezentantki...

Jul 5, 2018

Otwock

Adoracja we Wrzeszczu 22.06.2018

Ewangelia wg św. Mateusza 6,19-23 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie...

Jun 22, 2018

Gdańsk-Wrzeszcz

Zakończenie roku pracy 2017/2018

Na ostatnie spotkanie wspólnoty lokalnej w tym roku pracy zaprosiliśmy się nawzajem w niedzielę 10 czerwca. Spotkaliśmy się o godzinie 14:30 w sali parafialnej , gdzie najpierw najpierw przyjrzeliśmy...

Jun 10, 2018

Gdynia

Zgromadzenie Światowe WŻCH

Prezydent światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, Mauricio López Oropeza, w swoim czwartym liście do Wspólnoty, zwołał na 22-31 lipca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne. Miejscem Zgromadzenia będzie...

Jul 21, 2018

Buenos Aires

Adoracja we Wrzeszczu 25.05.2018

Ewangelia wg św. Marka 10,1-12 Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go...

May 25, 2018

Gdańsk - Wrzeszcz

rekolekcje internetowe

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 20: 2Tm 3, 10-17

21 Mar 2018 0 Comment WZCH
Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 20: 2Tm 3, 10-17   Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości,...

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a

20 Mar 2018 0 Comment WZCH
Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 19: Iz 43,1-3a Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo...

Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 18: J 21,15-17

19 Mar 2018 0 Comment WZCH
Tydzień 4: BÓG JEST Z NAMI / Dzień 18: J 21,15-17 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie...